Disiplin ve Denetim Kurulu


Disiplin Denetim Kurulu topluluğumuzun birimleri arasında yer alır. 3 kişiden oluşur; bu kişiler bir adet başkan ve iki yardımcıyı kapsar.

Disiplin ve Denetim Kurulunun görevi topluluğun işlerinin topluluk tüzüğü usüllerine uygun işlemesini sağlamak, ve gerekli durumlarda topluluğun disiplin insiyatifini kullanmaktır.
Bu doğrultuda Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri:

  • Topluluk içerisinde gerçekleştirilen tüm toplantılara katılır, birimlerin ve üyelerin topluluk ilkeleri ve tüzük kapsamında çalışıp çalışmadığını denetler.
  • Aktif üyelerin katılımını inceler ve gerekli işlemleri gerçekleştirir.
  • Topluluk kayıtlarını inceler, hassas belgeleri saklar.
  • Topluluğun gerçekleştireceği değişiklikleri, ve tüzüğe yapılacak değişikliklerin hukuka uygunluğunu denetler.
  • Olağanüstü durumlar, kriz durumları veya üyelerin davranışlarının soruşturulması kapsamında toplanır ve karar alır, gerekli işlemleri yürütür.

Yönetim Kurulu

4th year ELT student, current Superintendent for HÜÇEV. I enjoy watching 90's anime, ranting about…
Profili Görüntüle →
INFJ/English Language Teaching
Profili Görüntüle →
Selam! İngilizce mütercim tercümanlık 4. sınıf öğrencisiyim, okula başladığımdan beri HÜÇEV'de aktif rol almaya devam…
Profili Görüntüle →