Tarihçe

HÜÇEV’in güncel akademik danışmanları Prof. Dr. Aymil DOĞAN ve eş danışman Dr.Öğr.Üyesi Alper KUMCU’dur. Topluluğumuz 20 yılı aşkın süredir aktif faaliyet göstererek dile ve çeviriye ilgili herkese yardımcı olmayı sürdürmüştür ve bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir.

Hacettepe Üniversitesi Çeviri Topluluğu, bilinen adıyla HÜÇEV, 2000 yılında bir grup Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencisi tarafından, Prof. Dr. Aymil Doğan’ın öncülüğünde kurulmuştur. HÜÇEV kurulduğu günden bu yana çeviri sektörü bağlamında sayısız konferans düzenlemiş, çeşitli etkinliklere ön ayak olunmasını sağlamıştır. 2012 yılında okulumuz akademisyenlerinden Dr.Öğr.Üyesi Elif Ersözlü tarafından düzenlenmiş ‘Atasözlerin Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar’ adlı konferans ile 24 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen ‘Top Çevirmenlerde’ adlı Altuğ GÜNAYDIN, Emre ATASOY, Emre İSHAK ve Mustafa KIRAN’ı ağırladığımız sunumlar bu etkinliklere birer örnektir. Bunların yanı sıra topluluğumuz her dönem içeriği değişen konuşma kulübü ve atölye faaliyetlerinde bulunmaktadır. 20 Mart 2013 tarihinde Dr.Öğr.Üyesi Alper KUMCU’nun öncülüğünde düzenlenen “Çeviribilimde Deneysel Çalışmalar” adlı atölye bölümümüzde yapılan ilk atölyelerden biridir. Etkinliklerimiz bunlarla sınırlı kalmayıp, topluluğumuzun çeviri sektöründen önde gelen kurumlar ve meslek erbablarının deneyimlerine verdiği değeri de yansıtmaktadır. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklere Nubuto Cloud’un ‘Bulut ve Bilişim’ adlı konferansı ile TRT haber dairesi çevirmeni Baybars Öncü’nün ‘Çevirmenlik Mesleği Üzerine ‘ adlı konuşmaları örnek gösterilebilir. Akademik faaliyetlerin dışında düzenlediğimiz etkinlikler olan geleneksel tanışma yemekleri, şehir içi gezileri, müze ziyaretleri, partiler, sinema geceleri ve diğer topluluklar ile gerçekleştirdiğimiz ortak aktiviteler ise bizi üyelerimizle yakınlaştıran pek çok faktörden biridir.

Dünya döner, biz çevirdikçe.

Vizyonumuz

HÜÇEV’in uzun vadeli hedefleri kökleşme ve tanınırlık odaklıdır. Çeviri Topluluğu, teşkilatlanmış, dinamik ve yenilikçi yapısıyla bir yandan pek çok yeni projeye imza atarken; bir yandan da bu projelerin topluluk bünyesinde gelenekselleşmesini, kurumsallaşmasını ve daha çok insana erişmesini hedeflemektedir. Çeviri Topluluğu, Ankara’nın ve Türkiye’nin sayılı topluluklarından olduğunun bilincinde bir şekilde, Türkiye genelinde görünürlüğünü ve çalışmalarını artırmayı hedefler. Bunun için gerekli gördüğü takdirde Hacettepe Üniversitesi dışındaki çeviri ve dil topluluklarıyla iş birliği yapmaktan çekinmez. Öncü olmak gayesiyle, oluşumunu tamamlayamamış veya henüz kurulacak olan çeviri topluluklarının da kuruluşunda ve işleyişinde aktif rol oynar.

Misyonumuz

Çeviri Topluluğu’nun amacı topluluk bünyesinde çeviriye dair her türlü ihtiyacı ve bölümün gereksinimleri karşılamak, ihtiyaç hissedilen eksiklikleri topluluk bünyesinde gidermek ve birbirinden bağımsız dil topluluklarını ortak etkinlikler yoluyla bir araya getirmektir. Bu bağlamda öncelikli hedeflerimiz diksiyon ve telaffuzun geliştirilmesi, bilgisayar destekli çeviri araçlarının öğrencilere tanıtılması ve kazandırılması, öğrenci ve toplulukların gerek sosyal etkinlikler gerekse akademik çalışmalar ve atölyeler yoluyla kaynaşmasıdır.