Sekreterya


SEKRETERYA BİRİMİ NEDİR?

Sekreterya; topluluğun her türlü etkinliğini raporlayan, yoklama listelerini tutan, Başkanlık Birimine bağlı bir birimdir. Birim aktif üyeleri topluluk tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, toplantılarda, atölyelerde bulunur ve gereken notları tutar ve düzenli olarak raporlar. Kısaca görevimiz HÜÇEV’in belleği olarak çalışmak ve bilgi aktarımı, bilgi saklama ve işleyişin sorunsuz olmasını sağlamaktır.

BİRİMDE AKTİF OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ:

Sekreterya biriminin topluluk içerisindeki görevlerini yerine getirebilmek adına birimde aktif olmak isteyen üyelerimizin sahip olması gereken belli başlı özellikler şunlardır:

– Düzenli ve sorumluluk sahibi olmak. HÜÇEV tarafından düzenlenen etkinliklere, birim toplantılarına düzenli olarak katılıp gereken notları tutmak ve raporlamak için sorumluluk bilincine sahip olmak ve düzen olmazsa olmazdır!

– Özgüven sahibi olmak. Topluluğumuz tarafından düzenlenen etkinliklerde yer almak, olup biten olayları yakından takip etmek, insanlarla sıkı iletişim halinde olmak sıklıkla gerçekleştireceğiniz eylemlerden biri olacak, bu yüzden yapabileceğinize dair güveniniz tam olmalı!

– İyi bir dinleyici ve gözlemci olmak. Konuşulan ve aktarılan önemli detayları kaydedip iletmek görev tanımlarımızın başında gelmekte, bu sebeple kulağınız ve algılarınız her daim açık olmalıdır!

– Sağlıklı iletişim kurabilmek. Bilgi aktarımının sağlıklı gerçekleşebilmesi için, bir aktarıcı olarak sizin de açık, yalın ve eksiksiz bir iletişimci olmak kritik bir özelliktir.

– Takım çalışmasına yatkın olmak. Birim içerisindeki akışın sorunsuz ve düzenli olabilmesi için ekibin bir parçası olabilmek çok önemlidir.

Sen de bu birimde başarıyla çalışabileceğine inanıyor ve kendine güveniyorsan, seni de aramızda görmeyi çok isteriz!

Yönetim Kurulu