Proje Birimi


Proje Birimi nedir?
Bir projenin koordinasyon, iletişim, bilgi ve belge yönetimi, planlama, raporlama gibi faaliyetleri proje yöneticileri ile beraber yürütülmesini başından sonuna kadar üstlenen, ilgili konularda yetkin ve aktif üyelerden oluşan ve bir amaç etrafında birlikte hareket eden birimdir. Her türlü atölye, konuşma kulübü, çalıştay, konferans ve gezi bu birimin projeleriyle hayata geçer.

Proje birimine neden katılmalısınız?
Üyeler projenin kendi uzmanlık alanına giren bölümlerinde, kendilerinin diğer üyelerden daha iyi yaptıkları işlerde görev üstlenerek projenin başarısını sağlarlar, aynı zamanda da organizasyon ve planlama yeteneklerini geliştirirken yeni insanlarla tanışıp network sağlama fırsatı elde ederler.

Proje birimini seçmek isteyen üyelerden beklentilerimiz:
• İş bölümü ve plan çerçevesinde kendi uzmanlığını ortaya koyarak görevlerini zamanında yerine getirebilmek,
• İletişim tekniklerini kullanmak ve uyumlu bir çalışma ortamına katkıda bulunabilmek,
• Ekibe ve lidere bağlı olmak, güvenmek ve ekibin kurallarına uymak,
• Değişiklikler, sapmalar ve daha iyi çözümler olduğunda lideri uyarmak, öneri geliştirmek
• Sorun çözme yeteneğine sahip,
• Gerektiğinde analitik ve gerektiğinde yaratıcı olabilen, özgün ve esnek düşünen,
• Katkı yapabilecek özelliklerde ve buna istekli,
• Sorumluluk alabilen, belirli zaman dilimi içinde çalışabilen,

gibi özellikler taşıyan bütün üyeleri proje birimine bekliyoruz!

Yönetim Kurulu

Proje Birimi Başkan Yardımcısı İstatistik
Profili Görüntüle →
Proje Birim Başkanı İşletme
Profili Görüntüle →