Terminoloji

Dış ticaret terimleri

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
 • Exporter: Malı ihraç eden. İhracatçı.
 • Importer: Mali ithal eden. İthalatçı.
 • Consignor: Gönderici.
 • Consignee: Alıcı.
 • Notify: İhbar
 • Agent: Acente
 • Loading location: Yükleme yeri
 • Transshipment: Aktarma
 • Destination: Varış
 • Complete: Tam
 • Partial: Kısmi
 • Shipment sequence number: Gönderi sıra numarası
 • Co-load: Ek yükleme
 • Freight charge: Navlun ücreti
 • Volume: Hacim
 • Order no and date: Sipariş numarası ve tarihi
 • Tariff: Tarife
 • Container: Konteyner
 • Position no: Pozisyon numarası
 • Truck freight: Çekici yükü
 • Air freight: Hava yükü
 • Vessel name: Gemi adı
 • Mother vessel: Ana gemi
 • Feeder vessel: Aktarma gemisi
 • Line: Hat
 • Total pcs: Toplam parça sayısı
 • Full Container Load (FCL): Tam Konteyner Yükleme
 • Less Container Load (LCL): Kısmi Konteyner Yükleme
 • Irrelevant cost: Geçersiz maliyet
 • Joint cargo: Birleştirilmiş kargo
 • Liner: Tarifeli sefer yapan gemi
 • Dimension: Boyut
 • Dangerous carry: Tehlikeli taşıma
 • Loading instruction: Yükleme talimatı
 • Seal no: Mühür no
 • Supplementary Policy: Zeyilname
 • Tare: Dara
 • Policy: Poliçe
 • Domestic damage data: Yurt içi hasar bilgileri
 • Foreign damage data: Yurt dışı hasar bilgileri
 • By order of: …in emriyle
 • Cash against goods: Mal mukabili ödeme
 • Packing list: Çeki listesi
 • Clean bill of lading: Temiz konşimento
 • Clause bill of lading: Kısırşı konşimento
 • Multimodal transport: Karma taşımacılık
 • Commodity: Eşya, meta
 • Tax: Vergi
 • Customs free: Gümrük vergisinden muaf
 • Customs endorsement: Gümrük kabulü
 • Dead freight: Yüklenemeyen yük için ödenen navlun ücreti
 • Deadline: İşin tamamlanması için son gün
 • Release: Aracın bekleme alanından çıkması
 • Door to door: Yüklenme yerinden alıcının adresine teslim
 • Customs endorsement: Gümrük kabulü
 • Durable goods: Dayanıklı mallar
 • Duration: Süre
 • Duty free: Gümrük vergisinden muaf
 • En route: Seyir halinde (Araç)
 • Movement certificate: Dolaşım belgesi
 • Customs: Gümrük
 • Non-freight: Navlunsuz
 • Offer: Teklif
 • Original document: Asıl nüsha
 • Overheads: Genel masraflar veya sabit giderler
 • Place of delivery: Teslim yeri
 • Profit: Kar
 • Loss: Zarar
 • Debit: Borç
 • Proforma invoice: Proforma fatura
 • Audit: Denetim
 • Reduction of tax: Vergi indirimi
 • Restricted shipment: Kısıtlı gönderi (örneğin tehlikeli madde taşıma)
 • Revocation: Fesih
 • Rool on rool: Yük ve araç taşıyan gemi seferleri
 • Settlement date: Ödeme tarihi
 • Stale bill of lading: Bayat konşimento (bankaya verilmesi 21 günü geçen konşimento)
 • Storage: Depolama
 • Demurrage: Bekleme süresi
 • Terms of payment: Ödeme koşulları
 • Operation: Operasyon
 • Issuing bank: Akreditifi açan banka
 • Anti-dumping duty: Anti-damping vergisi
 • Identical goods: Fiziksel olarak aynı eşyalar
 • Capital in kind: Ayni sermaye
 • Counter purchase: Bağlı muamele
 • Export without returns: Bedelsiz ihracat
 • Declaration: Beyan
 • Declarant: Beyan Sahibi
 • Stamp tax: Damga vergisi
 • Foreign trade corporation: Dış ticaret sermaye şirketi
 • Bulk items: Dökme eşya
 • Transport loading gauge: Gabari
 • Groupage: Grupaj
 • Letter of carriage: İrsaliye
 • Appeal: İtiraz
 • Quota: Kota
 • Current value: Rayiç bedel
 • Bartering: Takas
 • Registration: Tescil
 • Obsolete good: Yatık mal