Terminoloji

Havacılık terimleri

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
 • Air To Surface = Havadan Yüzeye(Karaya)
 • Airbrush = Hava Püskürtmeli Hava Tabancası
 • Aileron = Eleron, Yatırgaç
 • Airfoil = Kanat profili
 • Airworthiness Directive = Uçuşa Elverişlilik Direktifi
 • Aeroelasticity = Aeroelastisite
 • Aerospace = Havacılık
 • Armed Forces = Silahlı Kuvvetler
 • After-Burner = Art Yakıcı, Art Yanmalı
 • Armoured = Zırhlı
 • Aspect Ratio = Açıklık Oranı
 • Aerodynamic Center = Aerodinamik Merkez
 • Airship = Zeplin, Hava gemisi
 • Boost protective cover = Isı giderici
 • Best Endurance Flight = Azami Süre Havada Kalma Uçuşu
 • Best Range Flight = Azami Menzil Katetme Uçuşu
 • Biplane = Çift kanatlı uçak
 • CAP (Combat Patrol) = Devriye Uçuşu
 • Canard = Kanart
 • Carrier = Taşıyıcı
 • Ceiling Altitude/Height = Tavan İrtifası
 • Center of Gravity = Ağırlık Merkezi
 • Chord Line = Veter çizgisi
 • Command Module = Komuta Modülü
 • Conventional = Konvensiyonel
 • Conceptual Design = Kavramsal Tasarım
 • Control Canard = Kontrol Kanartı
 • Cycle = Uçağın bir kalkış ve inişi,bacak
 • Doped = Vernikli Kumaş
 • Detailed Design = Ayrıntılı Tasarım
 • Demonstration Flight = Gösterim ve Deneme Uçuşu
 • Drop Tank = Gövde altı yakıt tankı
 • Empennage = Uçağın kuyruk kısmı
 • Endurance = Dayanım, Havada Kalış
 • Fighter = Avcı, Muharebe Uçağı
 • Fly-by-wire = Elektronik kumandalı uçuş
 • Fuselage = Gövde
 • Gravel Runway = Çakıllı Pist
 • Harness = Koşum, Savaş pilotlarının paraşüt, tabanca, bıçak vs. takabileceği giysi
 • Hook = Kanca
 • Hook Barrier = Uçağı kancasından yakalayıp durduran
 • Incidence Angle = Oturma Açısı
 • Launch escape tower = Fırlatma kurtarma kulesi
 • Launch escape system = Fırlatma kurtarma düzeneği
 • Landing Gear = İniş Takımı
 • Loading (Wing Loading – W/S) = Kanat Yüklemesi
 • Loitering = 1. Avare Uçuş, 2. İnmeden önce atılan tur, 3. Füzelerde hedefi bulana kadar yapılan gezinti uçuşu
 • Lunar Module = Ay Örümceği
 • Lunar Rover = Ay Taşıtı
 • Leading edge extensions = Hücum kenarı uzantıları
 • Maiden Flight = İlk Uçuş
 • Maximum Take-off Weight (MTOW) = Azami Kalkış Ağırlığı
 • Maximum Zero Fuel Weight (MZW) = Azami Yakıtsız Ağırlık
 • Military Airlift = Askeri Hava Taşımacılığı
 • Monocoque = Monokok, Yekpare, Tek Parça
 • Medevac = Hava Ambulansı
 • Monoplane = Tekkanat
 • Nacelle = Uçakta motor kaportaları
 • Oleo = Sönümlemeli İniş Takımlarındaki Amörtisör Sistemi
 • Operations Tower = Uçuş kontrol kulesi
 • Operator Quality Control = Bir radar mevzisindeki operatörlein harekat yeterliliğini tek tek belirlemek için kullanılan yöntem
 • Opportune Lift = Uygun nakliye
 • Opportunity Fire = Ani hedef atışı
 • Opportunity Target = Fırsat hedefi
 • Opposite Angle = Mukabil açı
 • Oppositedirection Traffic = Karşı seyrüsefer
 • Optical Acquvisition = D-VIII ve oerlikon sistemlerinde hedefin radarla değilde optik sistemler yardımı ile yakalanması ve aranması
 • Optical Center = Bir hava fotoğrafının merkez noktası
 • Optical Sight = Optik nişangahı
 • Optical Zielzum = L/70 sisteminde hedefin optik olarak yakalanmasını sağlayan dürbün
 • Optimum Site Line = G.C.A techizatının yerleştirilmesinde saptanan hat
 • Optimum Speed Of A Propeller = Pervanenein en verimli olduğu hız
 • Orange = NATO askeri mukabil baskın sistemi içerisinde kullanılan bir alarm kodudur
 • Orbit = Yörünge
 • Orbit Determination = Yörünge tespiti
 • Orbit Height = Yörünge irtifai
 • Peel off = 180 derecelik geriye dönüşle iniş için sürat düşürmek ve rüzgar altına dönmek
 • Physical Motor Pool = Müşterek motorlu araç merkezi
 • Physical Security Code = Fiziki emniyet kodu
 • Physiological Atmosphere = Fizyolojik atmosfer
 • PICAO (Provisional International) = Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilatı
 • Picollo = Bir seri yüksek takatlı magnetron kullanan bir cins karıştırıcıdır
 • Pick-off = Bir otomatik pilot veya diğer otomatik tertibatlar içerisinde, açısal hareketleri karşılamak için bir sinyal meydana getiren veya bazı kumandalarda tesir eden ve bir cayraskop ile birlikte kullanılan bir cihazdır
 • Pick-up = Kapkaç. Muharebede hususi surette iki direk arasına asılmış olan haber torbasını uçağın altındaki kanca ile alıp kaçmak
 • Pick up wing = Bir kanadı kaldırmak
 • Picket line = Karakol hattı
 • Pitch up = 1. Lövyeyi çekmekle oluşan hareket, 2. Kontrol Yüzeylerinin tutunma kaybına uğramasıyla oluşan hareket 3. Burun Yukarı
 • Pitch Vane = 1. Hücum açısı sensörü, 2. Burun açısı sensörü
 • Pitch Vertical Reference = Yunuslama dikey referansı
 • Pitch and Roll Informatıon = Yunuslama ve yatış sinyalleri
 • Pitch out = Uçağın dönüş hareketi
 • Pitch up Boundary = Kritik Tutunma Kaybı (Stall) Hücum Açısı
 • Pitching = Yunuslama, uçağın arzani ekseni etrafındaki dönüş hareketidir
 • Preliminary Design = Ön tasarım
 • Propeller = Pervane
 • Powered flight = Güçlendirilmiş uçuş, motorlu uçuş
 • Retractible Landing Gear = Toplanabilir İniş Takımı
 • Rudder = Dümen, Yönveren
 • Reverser = Tersine Çeviren (İtme gücünü terse çevirerek frenleme etkisi yapan)
 • SAM (Surface to Air Missile) = Karadan Havaya Füze
 • Scramble = En Kısa Sürede Kalkış
 • Service Module = Hizmet Modülü
 • Sortie = Çıkış, Uçuş Görevi
 • Sub-orbital = Kısmen Dünya yörüngeli
 • Surface-to-air = Karadan Havaya
 • Surface-to-surface = Karadan Karaya
 • Swept wings = Ok açılı kanat
 • Sweep Angle = Ok açısı
 • Stall = Perdövites
 • akeoff = Kalkış
 • Twist Angle = Burulma Açısı
 • Taper Ratio = Sivrilme Oranı
 • Tail Dragger LG = Kuyrukçeken İniş Takımı
 • Transonic = Geçişli Ses Hızı Rejimi
 • Tricycle LG = Üçlüsiklet İniş Takımı
 • Wing = Kanat
 • Winglet = Kıvrık kanat
 • Wingtip = Kanat ucu