Terminoloji

İlaç ve Eczacılık terimleri

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
AbnormalityAnormallik
AbrasionAşınma
Abridged ApplicationKısaltılmış Başvuru
AbsoluteMutlak
Absolute AlcoholMutlak Alkol
AbsorbanceAbsorbans
AbsorbentAbsorban/Emici
AbsorptionAbsorpsiyon/Emilim
Absorption ChromatographyAbsorpsiyon Kromatografisi
Absorption SpectrumAbsorpsiyon Spektrumu
AbstractÖzet
AbuseKötüye Kullanım/Suistimal
AccelerateHızlandırmak/İvmelendirmek
AcceleratedHızlandırılmış
Accelerated StabilityHızlandırılmış Stabilite
Acceptable Quality LevelKabul Edilebilir Kalite Düzeyi
Acceptance RangeKabul Aralığı
AccuracyDoğruluk
AcetylationAsetilleme
AcidAsit
Acid Insoluble AshAsitte Çözünmeyen Kül
Acid Neutralizing CapacityAsit Nötralizasyon Kapasitesi
Acid ValueAsit Değeri
AcidityAsitlik
AcquiredEdinilmiş
Action LevelAksiyon Düzeyi
Action LimitAksiyon sınırı
Activated CharcoalAktif Kömür
ActiveAktif
Active Ingredient Etkin Bileşen
Active MaterialEtkin Materyal
Active Substance Etkin Madde
ActivityEtkinlik
ActuatorÇalıştırıcı
AcuteAkut
Acute HazardsAkut Zarar/Tehlike
AcylAçil
AcylationAçilleme
Add – on – TherapyEk Tedavi
Added SubstancesKatkı Maddeleri
AdditiveKatkı Maddesi
AdenomaAdenom
Adenovirus InfectionAdenovirüs Enfeksiyonu
AdhesiveYapışkan
AdjuvantDestek/Yardımcı
AdministrationUygulama/Veriliş
Administration DeviceUygulama Cihazı
AdolescenceErgenlik
AdolescentAdolesan/Ergen
AdsorbentAdsorban/Tutucu
AdsorptionAdsorpsiyon
AdultErişkin/Yetişkin
AdulterantBozucu (saflığı) madde
Adverse EffectsAdvers(Ters) Etkiler
Adverse ReactionAdvers (Ters) Reaksiyon
AerobAerob
AerobicAerobik
Aerobic Microbial CountAerobik Mikrop Sayımı
AerosolAerosol
AffectEtkilemek
AffinityAfinite
AgarAgar
Agarose GelAgaroz Jel
AgentAjan/Madde
AgglutinationAglütinasyon
AgglutininAglütinin
AggregateKüme/Topak
AggregationAgregasyon/Kümeleşme/Topaklaşma
AggressiveAgresif
AgglomerationTopaklaşma
AgingYaşlanma/Eskime
Aging EffectYaşlanma/Eskime etkisi
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Aging TestYaşlanma testi
Agitation MethodKarıştırma yöntemi
AgranulosisAgranüloz
Air – BornHava kaynaklı
Air – Born ParticulateHava kaynaklı partikül
Air – Born Particulate CountHava kaynaklı partikül sayımı
Air – Born Viable Particulate CountHava kaynaklı canlı partikül sayımı
Air Acetylene FlameHava asetilen alevi
Air CondenserHava yoğunlaştırıcı
Air HandlingHavanın işlenmesi
Air Jet and Sonic Sifter SieveHava Jeti ve Ses Titreşimi İle Çalışan Elek
Air LockHava Kilidi
Air SampleHava numunesi
AirwayHava Yolu
Alcohol Soluble ExtractivesAlkolde Çözünen Ekstraktlar
AldehydeAldehit
Alert LevelUyarı Düzeyi
Alert LimitsUyarı Sınırları
AlgebraicCebirsel
AliquotTemsili miktar/parça
AlkalineAlkalen/Baz
Alkaline Earth MetalsToprak Alkali Metaller
AlkalinityAlkalenlik/Bazlık
AlkaloidAlkaloit
AlkylAlkil
AlkylationAlkilasyon
AllergenAlerjen
AllergicAlerjik
AllograftAlogreft
AllotropyAlotropi
Almond OilBadem Yağı
AlopeciaAlopesi/Kellik
AmberAmber
AmbientOrtam
AmblyopiaAmbliyopi
AmbulantGezici/Ayakta
AmorphAmorf
AmorphousAmorf
AmperometerAmpermetre
Amperometric Titration Amperometrik Titrasyon
AmperometryAmperometri
AmpholyteAmfolit
AmphoterAmfoter
AmphotericAmfoterik
Amphoteric ElectrolyteAmfoterik Elektrolit
Amplifier CircuitKuvvetlendirici Devre
AmplifyKuvvetlendirmek
AmplitudeGenlik
AmpouleAmpul
AmputationAmpütasyon
AnaerobAnaerob
AnaerobicAnaerobik
AnalgesicAnaljezik/Ağrı kesici
AnalogueAnalog
AnalyserAnaliz edici
AnalysisAnaliz
AnalystAnalizci
Analytical BalanceAnalitik Terazi
Analytical Method ValidationAnalitik Yöntem Geçerliliği
Analytical SieveAnalitik Elek
Analytical Validation ReportAnalitik geçerlilik/validasyon/onay raporu
AnaphylacticAnaflaktik
AnestheticAnestetik
Angina PectorisAngina Pektoris
Angle of IncidenceGeliş Açısı
Angle of RepouseYığın Açısı
Angular VelocityAçısal Hız
AnhydrousSusuz
Anhydrous SubstanceSusuz Madde
Animal DrugVeteriner İlacı
AnionAnyon
AnionicAnyonik
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Annual Information (Ann-Info)Yıllık Bilgilendirme
Annual ReviewYıllık Gözden Geçirme
AnodeAnot
AntagonismAntagonizma
AntagonistAntagonist
AntibacterialAntibakteriyel
AntibioticAntibiyotik
AntibodyAntikor
AnticoagulantAntikoagülan
AnticonvulsantAntikonvülzan
AnticonvulsiveAntikonvülzif
AntidepressantAntidepresan
AntidepressiveAntidepresif
AntidiabeticAntidiyabetik
AntidiareticAntidiyareik
AntidoteAntidot
AntiemeticAntiemetik
AntiepilepticAntiepileptik
AntigenAntijen
AntihelmenticAntihelmentik
AntihistaminicAntihistaminik
Anti-InflammatoryAntiinflamatuvar
AntimicrobialAntimikrobiyal/Antimikrobik
Antimicrobial Effectiveness TestingAntimikrobiyal/Antimikrobik etkinlik testi
AntineoplasticAntineoplastik
AntioxidantAntioksidan
AntiphlogisticAntiflojistik
AntipyreticAntipiretik/Ateş düşürücü
AntirheumatismalAntiromatizmal
AntisepticAntiseptik
Antiseptic AgentAntiseptik madde
AntiserumAntiserum
AntitoxinAntitoksin
AntitussiveAntitussif/Öksürük kesici
AntiviralAntiviral
AnxietyAnksiyete
AnxiolyticAnksiyolitik
Aperture (sieve)Delik genişliği
ApparatusAlet
Apparatus SuitabilityTestAlet Uygunluk Testi
Apparent EfficiencyKolon Verimi(Kromotog.)
Apparent ViscosityGörünen Vizkozite
AppearanceGörünüş
Apparent DensitySerbest Yoğunluk
ApplicatorAplikatör
ApprovedOnanmış/Onaylanmış
ApyrogenApirojen
AqueousSulu
Aqueous LiquidSulu Sıvı
Aqueous PhaseSulu Faz
Area (Chromatography)Alan (Kromatografi)
Armamentarium of TreatmentsTedavi araçları
AromaticAromatik
ArterialArteriyel
Ascending Paper ChromatographyÇıkan Kağıt Kromatografisi
AscitesAssit
AsepticAseptik
Aseptic Processing AreaAseptik İşlem Alanı
AshKül
AshlessKülsüz
AssayTayin/Deneme
AssemblyDüzenek
AssuranceGüvence
AstringentAstrenjan/Büzücü
AtmosphericAtmosferik
Atmospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI)Atmosferik Basınçta Kimyasal İyonizasyon
Atomic AbsorptionAtomik Absorpsiyon
Atomic Absorption SpectrometryAtomik Absorpsiyon Spektrometrisi
Atomic Emission SpectrometryAtomik Emisyon Spektrometrisi
AtrialAtriyal
AtrophyAtrofi
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Auricular UseKulağa Uygulama
Auto – OxidationOto – Oksidasyon
Auto – SamplerOtomatik Numuneleme Cihazı
AutoclaveOtoklav
Automated Method AnalysisOtomatik Yöntem Analizi
Automatic Injection DeviceOtomatik enjektör(Vet.)
Average WeightOrtalama Ağırlık
Back PressureGeri Basınç
BacteriaBakteri
BacterialBakteriyel
Bacterial EndotoxinBakteriyel Endotoksin
BactericideBakterisit
BacteriologyBakteriyoloji
BacteriophageBakteriyofaj
BacteriostaticBakteriyostatik
BagTorba
Balling Gunİlaç Tabancası(Vet.)
BarrelFıçı
Barrel of a SyringeEnjektör Haznesi
BarrierEngel
BaseBaz
BasicBazik
BasketSepet
BatchSeri
Batch Numbering SystemSeri Numaralandırma Sistemi
Batch Production ProcedureSeri Üretim İşlemi
Batch RecordsSeri Kayıtları
Batch ReleaseSerinin Serbest Bırakılması
Bath AdditiveBanyo Katkı Maddesi
BeadBoncuk
Beak DippingGaganın Daldırılması(Vet.)
BeakerBeher
Bedside DiagnosisYatak başında tanı
Bee WaxBalmumu
Bee-Hive StripArı Kovanı Şeridi(Vet.)
Bee-Smoke PaperArı Tütsü Kağıdı(Vet.)
Bee-Smoke StickArı Tütsü Çubuğu(Vet.)
BenignSelim/İyi huylu
Beyond – Use DateSon Kullanım Tarihinden Sonra Belirlenen Ek Kullanım Süresi
BIDGünde İki Defa
Bile SaltSafra Tuzu
BinderBağlayıcı
Bio – BatchBiyo Seri
BioassayBiyolojik tayin/Biyoesey
BioavailabilityBiyoyararlanım
BioburdenCanlı Organizma Yükü
BiocompatibilityBiyolojik geçimlilik
BiodegradationBiyolojik Olarak Bozunma
BioequivalenceBiyoeşdeğerlik
Biological IndicatorBiyolojik belirteç/Gösterge
Biological Reactivity TestBiyolojik Reaktiflik Testi
BiomarkerBiyogösterge
BiosensorBiyoalgılayıcı
BiotechnologyBiyoteknoloji
Biotechnology Derived ArticleBiyoteknolojik ürün
BiotherapyBiyoterapi
BiotransformationBiyotransformasyon
BirefrigenceÇift Kesişme
Bisect TabletÇentikli Tablet
Bladder IrrigationMesane Yıkama 
BlankKör
Blank CorrectionsKör Düzeltmeler
Blank TitrationKör Titrasyon
BlenderParçalayıcı
BlendingHarmanlama
BlisterBlister
BlockerBlokör/Bloke edici
Boiling PointKaynama Noktası
BolusBolus
BorderlineSınırda
Borderline ProductAra Ürün
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
BottleŞişe
BoundarySınır
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)Deli Dana Hastalığı
BoxKutu
BracketingBloklama
BronchitisBronşit
BronchodilatationBronkodilatasyon
BronchodilatorBronkodilatör
BrothSıvı Besi Yeri
BrushFırça
Brush ApplicatorFırçalı Aplikatör
BubbleKabarcık
Bubble PointKabarcıklanma Noktası
Bubble Point Integrity TestKabarcıklanma Noktası Testi
Buccal TabletAğız İçi Tableti
BufferTampon
Buffer CapacityTamponlama Kapasitesi
Buffer ValueTampon Değeri
BufferingTamponlama
BulbHazne
BulkYığın/Kitle
Bulk DensitySerbest Yoğunluk
Bulk ProductYarı Mamül
Bunsen BurnerBunsen beki
BuretteBüret
CachetKaşe
CalcificationKalsifikasyon/Kireçlenme
CalculationHesaplama
CalibrateKalibre Etmek
CalibrationKalibrasyon
Calibration CurveKalibrasyon Eğrisi
CalorimeterKalorimetre
CannulaKanül
CapBaşlık/Kapak
CapKapsül başlığı
CapacityKapasite
Capacity FactorKapasite Faktörü
CapasitorKapasitör
CapillaryKılcal/Kapiler
Capillary ActionKılcal Hareket
Capillary ColumnKapiler Kolon
Capillary ElectrophoresisKapiler Elektroforez
Capillary TubeKapiler Tüp
Capillary ViscosimeterKapiler Vizkozimetre
CapletKapsülümsü Tablet
CapsuleKapsül
Capsule, HardSert Kapsül
Capsule, SoftYumuşak Kapsül
CarbamylationKarbamilleme
Carbon – dioxide free WaterKarbondioksitsiz Su
CarboxylationKarboksilleme
CarcinogenKarsinojen/Kanser yapıcı
CarcinogenecityKarsinojenite
Cardboard BoxKarton Kutu
CardiacKardiyak
Cardiac ArrestKalp durması/Kardiyak arest
CardiologyKardiyoloji
CardiovascularKardiyovasküler
Carrier GasTaşıyıcı Gaz
CartridgeKartuş
CaseVaka/Olgu
CaseinKazein
CatalysisKataliz
CatalysorKatalizör/Katalize edici
CatalystKatalizör/Katalize edici
CatalyzeKatalize Etmek
CategorisationSınıflandırma
CatgutKatgüt
CatharticKatartik
Cathodic DriftKatodik Sapma
CationKatyon
Cation ExchangeKatyon Değişimi
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Cation Exchange ResinKatyon Değiştirici Reçine
CationicKatyonik
Cationic SurfactantKatyonik Yüzey Aktif Madde
CausticKostik/Yakıcı
Caustic SodaKostik Soda
Caustic SodaSodyum Hidroksit
CavityOyuk
CellBirim/Hücre/Küvet
Cell CultureHücre Kültürü
Cell Culture SupernatantHücre Kültürü Üst Fazı
Cell MembraneHücre Zarı
Cell SubstrateHücre Substratı
Cellulose FilterSelüloz Süzgeç
CentipoiseSantipuaz
CentistokeSantistok
Centralized ProcedureMerkezi İşlem
CentrifugeSantrifüj
CentrifugeSantrifüj Etmek
Centrifuge TubeSantrifüj Tüpü
CertificateBelge/Sertifika
Certificate of AnalysisAnaliz belgesi/sertifikası
Certificate of ComplianceUygunluk belgesi/sertifikası
Certificate of SuitabilityYeterlilik belgesi/sertifikası
CesarianSezaryen
Chain ReactionZincir Reaksiyon
ChamberDolap (Stabilite)
ChamberKapalı Yer
ChamberOda (Stabilite)
ChamberTank (İTK)
Characteristic Özellik
CharcoalOdun kömürü
ChartÇizelge
CheckpointKontrol noktası
Chemical AdditivesKimyasal katkı maddeleri
Chemical Inhibition Kimyasal inhibisyon
Chemical IonisationKimyasal iyonizasyon
Chemical PurityKimyasal saflık
Chemical ResistanceKimyasal direnç
Chemical ShiftKimyasal kayma
Chemiluminescence AnalyserKemilüminesans analizör
ChemometricKemometrik
Chewable TabletÇiğneme tableti
Chewing Gum (Medicated)Sakız (Tıbbi)
Chicken Embryo Fibroblast CultureTavuk embriyo fibroblast kültürü
Chicken ErythrocytesTavuk alyuvarları
Child – ProofÇocuk kilidi
Child resistant closureÇocuk emniyetli kapak
ChiralKiral
Chiral CompoundKiral bileşik
Chiral HPLCKiral YBSK
Chiral TechnologyKiral teknoloji
ChiralityKiralite
CholesterolKolesterol
Chorio – Allantoic MembraneKoriyo alantoyik Zar
ChromatogramKromatogram
Chromatographic PlateKromatografik plaka
Chromatographic PurityKromatografik saflık
ChromatographyKromatografi
ChromophoreKromofor
ChronicKronik/Süreğen
Chronic HazardKronik tehlike/zarar
CircuitDevre
Claimed IndicationBelirtilen indikasyon
ClampKıskaç
Class DesignationSınıf seçimi
ClassificationSınıflandırma
Clean RoomTemiz oda
Clean Room ClassificationTemiz oda sınıflandırması
Clean ZoneTemiz bölge
ClearBerrak/Temiz
Clinical ChemistryKlinik kimya
Clinical DiagnosisKlinik tanı
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Clinical DocumentationKlinik belgeleme
Clinical Trial Formula Klinik deneme formülü
CloneKlon/Kopya
CloningKlonlama/Kopyalama
Closure / Container Integrity Test Kapak/Kap uyum testi
CloudyBulanık
ClumpKüme/Yığın
CoagulationKoagülasyon/Pıhtılaşma
Coagulation FactorKoagülasyon/Pıhtılaşma  faktörü
CoatKaplamak
CoatedKaplı
Coated TabletKaplanmış tablet
CoatingKaplama
Coating IngredientsKaplama maddeleri
Coating PanKaplama kazanı
CoefficientKatsayı
CoilSpiral
ColdSoğuk
CollarTasma(Vet.)
CollisionÇarpışma
CollodionKolodyon
ColloidKoloit
Colloid MillKoloit değirmen
ColloidalKoloidal
Colloidal GelKoloidal jel
Colloidal SolutionKoloidal çözelti
ColonyKoloni
Colony Forming UnitKoloni oluşturucu birim
Coloring AgentBoyar madde
ColumnKolon
Column Absorption ChromatographyAbsorpsiyon kolon  kromatografisi
Column Adsorption ChromatographyAdsorpsiyon kolon  kromatografisi
Column ChromatographyKolon kromatografisi
Column EfficiencyKolon etkinliği/verimi
Column Partition ChromatographyPartisyon kolon  kromatografisi
Column PerformanceKolon verimi
Column TemperatureKolon sıcaklığı
CombustibleYanıcı
CombustionYanma
Compaction Sıkıştırma
CompactorSıkıştırıcı
CompartmentBölme/Bölüm
CompatibilityGeçimlilik
CompatibleGeçimli
Compendial ArticlesFarmakope maddeleri
CompensateYerini doldurmak
Compensation LiquidKarşılaştırma çözeltisi
Complexometric TitrationKompleksometrik titrasyon
ComplianceUyunç/Uyumluluk
ComplyUyunçlu/Uyumlu olmak
ComponentBileşen/Öğe
CompositionBileşim
CompoundBileşik
Compressed TabletSıkıştırılmış tablet
Compressed LozengeSıkıştırılmış pastil
Concentrate for Cutaneous SolutionKonsantre deri çözeltisi
Concentrate for DipDaldırma konsantresi
Concentrate for Dip EmulsionKonsantre daldırma emülsiyonu(Vet.)
Concentrate for Dip SolutionKonsantre daldırma çözeltisi(Vet.)
Concentrate for Dip SuspensionKonsantre daldırma süspansiyonu(Vet.)
Concentrate for GargleKonsantre gargara çözeltisi
Concentrate for Hemodialysis SolutionKonsantre hemodiyaliz çözeltisi
Concentrate for Rectal SolutionKonsantre  rektal çözeltisi
Concentrate for Solution for InfusionKonsantre infüzyon çözeltisi
Concentrate for Solution for InjectionKonsantre enjeksiyonluk çözelti
Concentrate for solution for fish treatmentBalık tedavisi için yoğun çözelti(Vet.)
ConcentrationDerişim
ConcomitantEşlik eden
ConcordantUyumlu
Concunitanat DrugsYardımcı ilaçlar
ConcurrentEş – zamanlı
Concurrent ValidationEş – zamanlı validasyon/onay/geçerlilik
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
CondensationYoğunlaşma
CondenseYoğun
CondenserYoğunlaştırıcı
Conductivity Meterİletkenlik ölçer
Confidence IntervalGüven aralığı
Confidence LevelGüven düzeyi
Confidence LimitGüven sınırı
ConfidentialGizli
ConfigurationKonfigürasyon
Conformity CertificateUygunluk belgesi
Congealing PointKatılaşma noktası
Congealing TemperatureKatılaşma sıcaklığı
ConicalKonik
Conical flaskErlen
Conjugated ProductsKonjuge ürünler
ConsensusGörüş birliği
Constant MassSabit kütle
Constant Temperature BathSabit sıcaklık banyosu
Constant WeightSabit ağırlık
Constituted SolutionsKullanırken hazırlanan çözelti
Constriction Büzülme/Konstriksiyon
ConsultantDanışman
ContainerKap
ContaminantBulaşan
ContaminateBulaştırmak/Kirletmek
ContaminationBulaşma
Contentİçerik
Content Uniformityİçerik tekdüzeliği
Continuous – ReleaseSürekli salım
Continuous – Release Intraluminal DeviceLumen içi sürekli salım cihazı
Continuous – Release Intraruminal DeviceRumen içi sürekli salım cihazı(Vet.)
ContraindicateKontrendike
ContraindicationKontrendikasyon
Control Standard Endotoxin (CSE)Endotoksin kontrol standardı
Controlled EnvironmentKontrollü ortam
Controlled ReleaseKontrollü salım
Controlled Room TemperatureKontrollü oda sıcaklığı
Conversion FactorÇevirme  faktörü
ConvertDönüştürmek
ConverterDönüştürücü
Conveyor BeltTaşıyıcı bant
ConvsulsionKonvülziyon
CoreÇekirdek/Öz
Core Data Sheet (CDS)Temel veri dosyası
Core IngredientsTemel maddeler
Core TabletÇekirdek tablet
Corrective ActionDüzeltici etki
Corrective and Preventive ActionsDüzeltici ve önleyici faaliyetler
Correlation CoefficientKorelasyon katsayısı
Correlation FactorKorelasyon faktörü
Corrosion Aşınma
CorrosiveAşındırıcı
CortexKorteks
CosmeticKozmetik
Cotton – Wool PlugPamuk-yün tıkaç
Cough SyrupÖksürük şurubu
Coulorimetric TitrationKolorimetrik titrasyon
CounterSayaç
Counterfeit DrugsSahte ilaçlar
CreamKrem
CriterionÖlçüt
Critical Micellar Concentration (CMC)Kritik misel konsantrasyonu
Critical ProcessKritik süreç
Cross – LinkedÇapraz bağlı
Cross – OverÇaprazlamalı/Çapraz geçişli
Cross – SectionKesit
Cross ContaminationÇapraz bulaşma
Cross SectionKesit yüzeyi
CrucibleKroze
Crystal DensityKristal yoğunluğu
Crystal VioletKristal Viyole
CrystaliseKristalleşme
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
CrystallineKristalimsi
CrystallinityKristallik
Crystallographic DataKristalografik veri
Culture MediaKültür ortamı
CumulativeKümülatif/Toplamsal
CupKap/Ölçek
CurrentAkım
CurrentGüncel
Current LotGeçerli Lot
Cursorİmleç
CurvatureEğrilik
CurveEğri
Cutaneous EmulsionDeri emülsiyonu
Cutaneous FoamDeri köpüğü
Cutaneous LiquidDeriye uygulanan sıvı
Cutaneous PasteDeri patı
Cutaneous PowderDeri tozu
Cutaneous SolutionDeri çözeltisi
Cutaneous Spongeİlaçlı deri tamponu
Cutaneous SprayDeri spreyi
Cutaneous Spray PowderDeri spreyi  tozu
Cutaneous Spray SolutionDeri spreyi çözeltisi
Cutaneous Spray SuspensionDeri spreyi süspansiyonu
Cutaneous StickDeriye uygulama çubuğu
Cutaneous SuspensionDeri süspansiyonu
Cutaneous UseDeriye uygulama
CuvetteKüvet
CycleDöngü/Siklus
Cyclotron – ResonanceSiklotron  rezonans
Cylindrical GraduatesMezür
CytostaticSitostatik
CytotoxicitySitotoksisite
DartCirit(Vet.)
Dabbing ApplicatorTemas aplikatörü
Data AnalysisVeri analizi
Data BaseVeri tabanı
Data LoggerVeri toplayıcısı
DecantAktarmak
DecantorAktarıcı
DecarboxylationDekarboksilleme
DecolorisationRenksizleştirme
DecompositionParçalanma
DecongestantDekonjestan
DecongestionDekonjestiyon
DefectKusur
DeformationDeformasyon
DegaseGazdan arındırmak
DegenerationDejenerasyon
DegradationBozunma
DehydratedSusuz
DehydrationDehidrasyon
Deionisation (DI)Deiyonizasyon
Deionized WaterDeiyonize su
Delayed ReleaseGeciktirilmiş salım
DeliquescentNem ile eriyebilen
Delivery RateAktarılma hızı
DeminerilisationDeminerilizasyon
DemulcentKoruyucu
Denaturated AlcoholDenatüre alkol
DenaturationDenatürasyon
DenseYoğun
DensitometerDensitometre
DensityYoğunluk
Dental EmulsionDiş emülsiyonu
Dental GelDiş jeli
Dental InsertDişeti cebi için ilaçlı materyal
Dental LiquidDiş sıvısı
Dental PowderDiş tozu
Dental SolutionDiş çözeltisi
Dental StickDiş çubuğu
Dental SuspensionDiş süspansiyonu
Dental UseDişe uygulama
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Denture LacquerHareketli diş protezlerinde yüzey örtücü
DepigmentationRenksizleşme
DepilatoryTüy dökücü
DepilatuarTüy dökücü
Depot InjectionDepo enjeksiyon
DepressionDepresyon
DepyrogenPirojensiz
DerivativeTürev
DerivatizationTürevlendirme
DermatologyDermatoloji
Descending Paper Chromatographyİnen kağıt kromatografisi
DescriptionTanım
DesicantNem çekici
DesiccatorDesikatör
DesignTasarım
DetectSaptamak
DetectorDedektör
DetergentDeterjan
DeteriorationBozunma
Determination CoefficientDeterminasyon katsayısı
Deuterated WaterDötoryumlanmış su
Develop (TLC)Yürütmek(İTK)
Develop Over a Path (TLC)Belirlenen aralıkta yürütme(İTK)
Developing Chamber (TLC)Yürütme tankı(İTK)
Development Pharmaceutics Farmasötik gelişim
DeviationSapma
DeviceAraç/Malzeme/Cihaz
DextranDekstran
DextrorotatorySağa çeviren (+)
DiagnosisTanı
DiagramDiyagram
DiameterÇap
Diameter of BodyGövde çapı (Kapsül için)
DiaphragmDiyafram
DibasicDibazik
DichrographDikrograf
DichroicDikroyik
DieKalıp/Zımba
DifferentialDiferansiyel
Differential Scanning Calorimetry Diferansiyel taramalı kalorimetri
DiffusionYayılma
DifractionDifraksiyon
DigestSindirmek/Parçalamak
DigestionSindirim/Parçalama
DilatationGenişleme
DiluteSeyreltik
DimerDimer
DipDaldırma sıvısı(Vet.)
Dip concentrateDaldırma  konsantresiVet.)
Dip EmulsionDaldırma emülsiyonu(Vet.)
Dip SolutionDaldırma çözeltisi(Vet.)
Dip SuspensionDaldırma süspansiyonu(Vet.)
DippingDaldırma uygulaması(Vet.)
Direct CompressionDoğrudan baskı
DisaggregationDisagregasyon
DiscDisk
DisinfectantDezenfektan
DisinfectionDezenfeksiyon
DisintegrantDağıtıcı
DisintegrationDağılma
DislodgeYerinden çıkarmak
Dispense Dağıtım (Küçük miktarlara bölerek dağıtma)
Dispensing RoomDağıtım odası
DispensorDağıtıcı
Dispersible TabletSüspanse olabilen tablet
DispersionDağılma
DisposableTek kullanımlık
Disregard Limitİhmal sınırı
DisseminationYayılma
DissociationAyrışma
Dissociation ConstantAyrışma sabiti
DissolutionÇözünme
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Dissolution ProfileÇözünme profili
Dissolution RateÇözünme hızı
DissolveÇözünmek
DissolvedÇözünmüş
DistillDistile etmek
DistillateDistile
DistillationDistilasyon
Distillation RangeDistilasyon aralığı
Distilled WaterDistile su
Distilling RangeDistillenme aralığı
DistributionDağılım
Distribution CoefficientDağılım katsayısı
DosageDozaj
Dosage (Regimen)Dozaj
Dosage FormDozaj şekli
DoseDoz
Dose ProportionalityDoz oransallığı
Dose UniformityDoz tekdüzeliği
DosimeterDozimetre
Double – DummyÇift – Plasebo
Double Beam SpectrophotometerÇift vuruşlu spektrofotometre
Double -JunctionÇift bağlantılı
Double-BlindÇift-kör
Doubletİkili
DrainageDrenaj/Boşaltma
Drainage TubeDrenaj/Boşaltma borusu
Dredging ApplicatorSerpme aplikatörü
Dredging ContainerSerpme kabı
Drench GunPüskürtücü/Direnç tabancası(Vet.)
Dried SubstanceKurutulmuş madde
Drift ReductionSapma azalması
Drinking Waterİçme suyu
DropDamla
Drop PointDamlama noktası
DropperDamlalık
Dropper ApplicatorDamlalıklı kapak
Dropper ContainerDamlalıklı şişe
DropwiseDamlatarak
DrowsinessBaş dönmesi/Sersemlik
Drugİlaç
Drug Abuseİlaç suistimali
Drug Interactionİlaç etkileşimi
Drug Master Fileİlaç ana dosyası
Drug Registration Formİlaç ruhsatlandırma formu
Drug Releaseİlaç salımı
Drug Substance Etkin madde
DrumFıçı/Varil
Dry GranuleKuru granül
Dry Heat SterilizationKuru ısı sterilizasyonu
Dry PowderKuru toz
Dry Powder InhalersKuru toz inhalasyon aleti
DrynessKuruluk
Dual WitnessingÇift şahit
Dully LegalisedYasal onaylı
DummyPlasebo
DuplicateÇift
Duplicate InjectionÇift enjeksiyon
DuplicationÇift tekrar
DyeBoya
Dynamic ViscosityDinamik vizkozite
Ear CreamKulak kremi
Ear DropsKulak damlası
Ear Drops, EmulsionKulak damlası, emülsiyon
Ear Drops, SolutionKulak damlası, çözelti
Ear Drops, SuspensionKulak damlası, süspansiyon
Ear GelKulak jeli
Ear OintmentKulak merhemi
Ear PowderKulak tozu
Ear SprayKulak spreyi
Ear Spray, EmulsionKulak spreyi, emülsiyon
Ear Spray, SolutionKulak spreyi, çözelti
Ear Spray, SuspensionKulak spreyi, süspansiyon

11 / 36

İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Ear StickKulak çubuğu
Ear TagKulak küpesi(Vet.)
Ear TamponKulak tamponu
Ear WashKulak yıkama sıvısı
Ear Wash EmulsionKulak yıkama emülsiyonu
Ear Wash SolutionKulak yıkama çözeltisi
EdgeKenar
EffectiveEtkili
EffervescentEfervesan
Effervescent GranulesEfervesan granül
Effervescent PowderEfervesan toz
Effervescent TabletEfervesan tablet
Effervescent Vaginal TabletEfervesan vajinal tablet
EfficacyEtkililik/Etkinlik
EfficientEtkili/Etkin
EfflorescenceHava nemi ile tozlaşma (Çiçeklenme)
Elastic DeformationElastik deformasyon
Elastomeric ClosureElastomerik kapak
Electric FieldElektrik alanı
Electro – Endoosmotic FlowElektro – endoozmotik akış
Electro – Osmotic FlowElektro – ozmotik akış
Electro – Osmotic MobilityElektro – ozmotik hareketlilik
Electro – Osmotic VelocityElektro – ozmotik hız
ElectrobalanceElektronik terazi
ElectrochemicalElektrokimyasal
ElectrodeElektrot
Electrodeionisation (EDI)Elektrodeiyonizasyon
Electrodialysis (EDR)Elektrodiyaliz
ElectroendoosmosisElektroendoozmoz
ElectrolysisElektroliz
ElectrolyteElektrolit
Electrolytic HygrometerElektrolitik higrometre
Electrolytic SolutionElektrolitik çözelti
Electromagnetic RadiationElektromanyetik radyasyon
ElectrometricalElektrometrik
Electron – CaptureElektron yakalayıcı
Electron MultiplierElektron çoğaltıcı
ElectropherogramElektroferogram
ElectrophoresisElektroforez
Electrophoretic ViscocityElektroforetik vizkozite
ElectrosprayElektrosprey
ElectrostaticElektrostatik
Electrostatic ForceElektrostatik kuvvet
EliminationEliminasyon
Elimination Half LifeEliminasyon yarı ömrü
ElixirEliksir
EluateEluat
ElusionElüsyon
EmbryoEmbriyo
Emerald GreenZümrüt yeşili
EmissionEmisyon
EmolientYumuşatıcı (Dermatoloji)
Empirical FormulaAmpirik formül
EmulgatorEmülgatör
EmulgentEmulgan
EmulsifierEmülsifiye edici madde
EmulsionEmülsiyon
Emulsion for Infusionİnfüzyonluk emülsiyon
Emulsion for InjectionEnjeksiyonluk emülsiyon
EnantiomerEnantiyomer
EncapsulationKapsülleme
End – PointSon nokta/Dönüm noktası
Endocervical GelEndoservikal jel
Endocervical UseEndoservikal uygulama
EndocrinologyEndokrinoloji
EndogenousEndojen
Endosinusial UseSinüs içine uygulama
EndothermicEndotermik
EndotoxinEndotoksin
Endotoxin Unit (EU)Endotoksin birimi
Endotracheopulmonary InstillationEndotrakeopulmoner damlatma
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Endotracheopulmonary Instillation Powder for SolutionEndotrakeopulmoner damlatma çözeltisi tozu
Endotracheopulmonary Instillation SolutionEndotrakeopulmoner damlatma çözeltisi
Endotracheopulmonary Instillation SuspensionEndotrakeopulmoner damlatma süspansiyonu
Endotracheopulmonary UseEndotrakeopulmoner uygulama
Endrotracheopulmonary Instillation, Powder and Solvent for SolutionEndrotrakeopulmoner damlatma tozu ve çözücüsü
EnemaLavman
EntericEnterik
Enteric CapsuleEnterik kapsül
Enteric CoatingEnterik kaplama
Enteric TabletEnterik tablet
EnthalpyEntalpi
Enumeration of ParticlesPartikül sayımı
EnvironmentÇevre
EnvironmentalÇevresel
Environmental MonitoringÇevresel izleme
Enzyme – Linked Immunosorbent Assay (ELISA)ELISA testi
Enzyme InductionEnzim indüksiyonu
Enzyme InhibitionEnzim inhibisyonu
EpidemiologyEpidemiyoloji
EpidermisEpiderm
Epidural UseEpidural uygulama
EpifluorescenceEpifloresans
EpimerEpimer
EpimerisationEpimerizasyon
EquationDenklem/Eşitlik
EquilibrationDengeleme
EquilibriumDenge
EquipmentDonanım
EquivalencyDenklik/Eşdeğerlik
EquivalentDenk/Eşdeğer
Erlenmayer FlaskErlen
ErythrocyteAlyuvar
EssenceEsans
EssentialEsansiyel/Temel
Essential OilUçucu yağ
Essential SimilarityTemel benzerlik
Essentially Similar ProductsTemel benzer ürün
Ester ValueEster değeri
EvaluationDeğerlendirme
EvaporateBuharlaştırmak
EvaporationBuharlaşma
EvaporatorBuharlaştırıcı
Ex Vivo Ex vivo
Examinationİnceleme/Muayene
ExcipientYardımcı madde
Excitant BeamUyarıcı ışın demeti
Excitant LightUyarıcı ışık
ExcitationUyarılma/Uyarma/Uyarı
ExcretionAtılım
ExogenousEkzojen
ExothermicEkzotermik
Exothermic ReactionEkzotermik reaksiyon
ExpectorantBalgam söktürücü/Ekspektoran
Expert ReportUzman raporu
Expiration DateSon kullanma tarihi
Expiry DateSon kullanma tarihi
ExplosivePatlayıcı
ExposureMaruz kalma
Extended ReleaseUzatılmış salım
ExternalDış
External DiameterDış çap
ExtinctionSönüm
Extinction CoefficientSönüm katsayısı
Extra – Amniotic UseAmnion dışına uygulama
ExtractEkstrakt/Özüt
ExtractionEkstraksiyon
ExtraneousDıştan gelen/İkincil
ExtrapolationUyarlama
Extrinsic FactorsDış faktörler
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Eye CreamGöz kremi
Eye DropsGöz damlası
Eye Drops, Prolonged ReleaseUzatılmış salımlı göz damlası
Eye Drops, SolutionGöz damlası, çözelti
Eye Drops, Solvent for ReconstitutionGöz Banyosu hazırlama çözücüsü
Eye Drops, SuspensionGöz damlası, süspansiyon
Eye Drops, Powder and Solvent for SolutionGöz Damlası, toz ve çözücüsü
Eye Drops, Powder and Solvent for SuspensionGöz Damlası, süspansiyonluk toz ve çözücüsü
Eye GelGöz jeli
Eye LotionGöz banyosu
Eye Lotion, solvent for reconstitutionGöz banyosu, hazırlama çözücüsü
Eye OintmentGöz merhemi
FactorFaktör/Etmen
FailureYetmezlik
FaintnessSolukluk
Falling Ball ViscometerDüşen top vizkozimetresi
Fast-Atom Bombardment (FAB)Hızlı atom bombardımanı
Fast-Ion Bombardment IonisationHızlı iyon bombardıman iyonizasyonu
Fat SolubleYağda çözünen
Fat Soluble VitaminYağda çözünen vitamin
FatalÖlümcül
Fatty AcidYağ asidi
FermentationFermentasyon
Fertilised EggDöllenmiş yumurta
FertilityDoğurganlık/Üreme
FetalFötal
FetusFötus
FiberElyaf/Lif
FibroblastFibroblast
Filamentous Patternİpliksi yapı
Filling VolumeDolum hacmi
Film-Coated TabletFilm kaplı tablet
Filter Integrity TestFiltre bütünlük testi
Filter PaperFiltre/Süzgeç kağıdı
Filtration ApparatusSüzgeç
Finished GoodBitmiş ürün
Finished Process MaterialBitmiş işlem materyali
Finished ProductBitmiş ürün
Finished Product SpecificationBitmiş ürün spesifikasyonu
First Identificationİlk tanıma/İlk belirleme
First-Lineİlk seçenek
FixationSabitleme
Fixed OilSabit yağ
FlakePul
Flame-IonisationAlev iyonizasyonu
Flash PointParlama noktası
FlaskYassı şişe
Flat – BottomedDüz tabanlı
Flavouring AgentAromalı madde
Fleet EnemaKısa etkili lavman
FlexibilityEsneklik
Flip-offGeçme kapak
FlocculationFlokülasyon
FlowAkış
Flow CellAkış küveti/hücresi
Flow ChartAkış çizelgesi
Flow RateAkış hızı
Flow TimeAkış zamanı
FluctuationDalgalanma
FluidSıvı
Fluidised Bed DryerAkışkan yataklı kurutucu
FluorescentFloresan
Fluorescent LightFloresan ışığı
FluorocarbonFlorokarbon
Fluorometric MethodFlorimetrik yöntem
FluorometryFlorimetri
FluxAkış/Akıntı
FoamKöpük
FoliumYaprak
Foot-Stab UseAyağa batırarak uygulama(Vet.)
ForcepsPens
İngilizce  Teknik TerimTürkçe Terim
Foreign BodyYabancı cisim
Foreign MatterYabancı madde
Foreign SubstanceYabancı madde
Formula WeightFormül ağırlığı
Fractional DistillationFraksiyonlu distilasyon
FractureKırık/Çatlak
FragmentParçacık
FragmentationParçalara/Kısımlara ayırma
FraughtHileli kullanım
Free – FlowingSerbest akış
Free AcidSerbest asit
Free RadicalSerbest radikal
Freely SolubleKolaylıkla çözünür
FreezeDondurmak
Freezing PointDonma noktası
Freshly PreparedTaze hazırlanmış
FriabilitorAşınma cihazı
FriabilityAşınma
Friction ForceSürtünme kuvveti
Fronting (TLC)Hareketli faz yükselme düzeyi(İTK)
Fronting Spots (TLC)Hareketli Faz Yükselme Düzeyindeki Lekeler (İTK)
FrothKöpük
FrozenDonmuş
Full – ScaleTam skala
FulminantAni gelişen
Fume HoodÇeker ocak
FumigationBuharla dezenfeksiyon
FungicideFungisit/Mantar öldüren
FungiformMantar şeklinde
FungistaticFungistatik/Mantar üremesini durduran
FungusMantar
FunnelHuni
FurnaceFırın
Fused SilicaKaynaşmış silika
Fusion SealKaynaştırma contası
Gang PrintingAynı tabaka üzerinde farklı dozajlı bir ürün basılması
GargleGargara
Gargle Powder for SolutionGargara çözeltisi tozu
Gargle Tablet for SolutionGargara çözeltisi tableti
Gas CylinderBasınçlı gaz tüpü
Gas SterilizationGaz sterilizasyonu
GasketConta
Gasket-VentConta ağzı
GastricGastrik
Gastric FluidMide sıvısı
Gastroenteral EmulsionMide – bağırsak emülsiyonu
Gastroenteral liquidMide – bağırsak sıvısı
Gastroenteral SolutionMide – bağırsak çözeltisi
Gastroenteral SuspensionMide – bağırsak süspansiyonu
Gastroenteral UseGastroenteral uygulama
Gastrointestinal TractGastrointestinal(mide-bağırsak) kanal
Gastrointestinal UseGastrointestinal uygulama
Gastro-Resistant CapsuleEnterik kapsül
Gastro-Resistant Capsule HardEnterik sert kapsül
Gastro-Resistant Capsule SoftEnterik yumuşak kapsül
Gastro-Resistant GranulesEnterik granül
Gastro-Resistant TabletEnterik tablet
GavageBesleme (sonda ile)
GelJel
Gel for injectionEnjeksiyonluk jel
Gel – ClotJel pıhtılaşması
Gel – Clot AssayJel pıhtılaşma tayini
Gel – Clot TechniquesJel pıhtılaşma teknikleri
Gel StrengthJel kuvveti
GelatinousJelatinimsi
Gel-Filtration ChromatographyJel filtrasyon kromatografisi
Gel-Permeation ChromatographyJel permeasyon kromatografisi
GenericJenerik
Genetic PolymorphismGenetik polimorfizm
Genotoxic ActivityGenotoksik aktivite
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
GenotoxicityGenotoksisite
Gentian VioletJansiyan viyole
GeriatryGeriyatri/Yaşlılıkla ilgili
GermMikrop
GermicideMikrop öldürücü
Gingival GelDişeti jeli
Gingival PasteDişeti patı
Gingival SolutionDişeti çözeltisi
Gingival UseDişetine uygulama
Glacial Acetic AcidGlasiyal asetik asit
Glass BeadCam boncuk
Glass RodCam çubuk
Glass WoolCam pamuğu
Glycinate IonGlisinat iyonu
Good Clinical Practiceİyi Klinik Uygulamaları
Good Laboratory Practiceİyi Laboratuvar Uygulamaları
Good Manufacturing Practiseİyi Üretim Uygulamaları
Good Pharmacovigilance Practiceİyi Farmakovijilans Uygulamaları
GradientGradiyent
Graduated CylinderMezür
Graduated TubeDereceli tüp
GraduationDereceleme
Graft Greft
Gram – NegativeGram-Negatif
Gram – PositiveGram-Pozitif
Granular PowderGranüle toz
GranulationGranülasyon
Granulation PasteGranülasyon pastası
Granulation SolutionGranülasyon çözeltisi
GranuleGranül
Granules for Oral SolutionOral çözelti  granülü
Granules for Oral SuspensionOral süspansiyon  granülü
Granules for SyrupŞurup granülü
Gravimetric AnalysisGravimetrik analiz
GravimetryGravimetri
GreasyYağımsı/Yağlı
GrinderÖğütücü
GritPütür
GrittnessPütürlülük
GrittyPütürlü
Gross SampleHomojen örnek
Ground Glass StopperCam kapak
GrowthÜreme/Büyüme
Growth Promotion TestBüyüme artış testi
Guard ColumnKoruyucu kolon
GuidelineRehber
Gynecological UseJinekolojik uygulama
GynecologyJinekoloji
HairKıl/Saç/Tüy
Half LifeYarılanma ömrü
HallogramHalogram
Hard Gelatine CapsuleSert jelatin kapsül
HardnessSertlik
HardwareDonanım
Harvest CellKültür hücresi
HazeBulanıklık
Head – SpaceKafa-Boşluklu
Healthcare ProductsSağlık Bakım Ürünleri
Heat PenetrationIsı nüfuzu
Heat Vacumm Air Condition (HVAC)Hava santralı
Heating MantleIsıtma mantosu
Heat-LabileIsıya dayanıksız
Heavy MetalAğır metal
HematologyHematoloji
HematomaHematom
HemodialysisHemodiyaliz
Hemodialysis SolutionHemodiyaliz çözeltisi
Hepatic ImpairmentKaraciğer bozukluğu
Hepatic MetabolismKaraciğer metabolizma
HepatotoxicityKaraciğer toksisitesi
Herbal DrugBitkisel ilaç
Herbal MedicineBitkisel ilaç
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Herbal RemedyBitkisel ilaç
Herbal TeaBitkisel çay
Hermetic SealHermetik kapama
HeterogenousHeterojen
Hierarchy of ControlKontrol sırası
High Boiling ResiduesYüksek Kaynama Kalıntıları
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
High Pressure Transdermal Delivery DeviceBasınçlı Transdermal Uygulayıcı
High Risk OperationsYüksek riskli operasyonlar
High Shear MixerYüksek parçalayıcı karıştırıcı
High Speed MixerYüksek devirli karıştırıcı
Highly Hazardous Substances (HHS)Çok tehlikeli maddeler
HistologyHistoloji
Hollow-Cathode LampDelikli katot lambası
HomeopathicHomeopatik
HomeopathyHomeopati
HomeotheraphyHomeoterapi
HomogeneityHomojenlik
HomogeniousHomojen
HomogenisatorHomojenize edici
HopperHazne
HormoneHormon
HostKonak
Hot – PlateIsıtıcı
HumidityNem
HybridHibrit
Hybrid Mass SpectrometerHibrit Kütle Spektrometresi
HydrateHidrat
HydrationHidrasyon
Hydrogenated Vegetable OilHidrojenlenmiş Bitkisel Yağ
HydrogenationHidrojenasyon
HydrolysableHidrolize olabilen
HydrolysateHidolizat
HydrolysisHidroliz
Hydrolytic ResistanceHidrolitik direnç
HydrophilHidrofil
HydrophilicHidrofilik
HydrophobHidrofob
HydrophobicHidrofobik
HydrosolHidrosol
Hydroxyl ValueHidroksil değeri
HygieneHijyen
HygienicHijyenik
HygroscopicNem çekici/Su tutan
HyperbolicHiperbolik
HyperosmoticHiperozmotik
HypersensitivityAşırı duyarlılık
Hypersensitivity ReactionsAşırı duyarlılık reaksiyonları
HypertonicHipertonik
HypertonicityHipertonisite
IdentificationTanıma
Identification FactorsTanıma faktörleri
Identification LabelTanıtım etiketi
Identification ReactionsTanıma reaksiyonları
IgniteYakmak (kül haline gelinceye kadar)
IlluminationAydınlatma
Immediate Packaging (Primary Packaging)Birincil ambalaj
Immediate Release ProductÇabuk salımlı ürün
Immune Reactionİmmün reaksiyonu
Immunogenecityİmmünojenisite
Immunologyİmmünoloji
Immunoseraİmmünolojik serum
Implantİmplant
Implantationİmplantasyon
Implantation Chainİmplantasyon zinciri
Implantation Tabletİmplantasyon tableti
Implanterİmplante edici(Vet.)
Impregnated Dressingİlaçlı kompres
Impregnated Padİlaçlı tampon
ImpuritySafsızlık
In  Hive UseKovan içi uygulama(Vet.)
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
In  OvoYumurta içi(Vet.)
In Processİşlemde
In  Process Control İşlem kontrolü
In drinking water/milk useİçme suyu/Süt içinde uygulama(Vet.)
In Feed UseYeme katılarak uygulama(Vet.)
In Ovo Injection DeviceYumurta içi enjeksiyon aracı(Vet.)
In Silicoİn Siliko
In vitroİn vitro
In vivoİn vivo
Inactivation Coefficientİnaktivasyon katsayısı
Inactive IngredientYardımcı madde
IncidenceSıklık
IncinerateTam yanma
Incubateİnkübe etmek
Incubationİnkübasyon
IncubatorEtüv/İnkübatör
IndicationEndikasyon
IndicatorBelirteç
Indicator ElectrodeBelirteç elektrot
Induction Heatingİndüksiyonla ısıtma
Industrial batchEndüstriyel seri
Inert Gasİnert gaz
InfectionEnfeksiyon
Infertility Kısırlık
Inflammationİnflamasyon/Yangı
Inflexion (Inflection)Dönüm
Inflexion Point (Inflection Point)Dönüm Noktası
Influenzaİnfluenza/Grip
Infra Red MicroscopeKızıl ötesi mikroskop
Infra Red SpectrophotometerKızıl Ötesi Spektrofotometre
Infra Red SpectrophotometryKızıl Ötesi Spektrofotometri
InfuseBelli zaman ve hızda damar içine zerk etme
Infusionİnfüzyon
Ingredientsİçerik
Inhalationİnhalasyon
Inhalation Gasİnhalasyon gazı
Inhalation Powderİnhalasyon tozu
Inhalation Powder  Pre – DispensedTek dozluk inhalasyon tozu
Inhalation Powder Hard CapsuleSert kapsülde inhalasyon tozu
Inhalation useİnhalasyon yolu ile uygulama
Inhalation Vapourİnhalasyon buharı
Inhalation Vapour,  Tabletİnhalasyon buharı, tablet
Inhalation Vapour, Capsuleİnhalasyon buharı, kapsül
Inhalation Vapour, Liquidİnhalasyon buharı, sıvı
Inhalation Vapour, Ointmentİnhalasyon buharı, merhem
Inhalation Vapour, Powderİnhalasyon buharı, toz
Inhalation Vapour, Solutionİnhalasyon buharı, çözelti
Inhalorİnhalasyon aleti
Inhibitionİnhibisyon
Inhibition or Enhancement Testİnhibisyon / Artırma testi
Inhibitorİnhibitör
InitialBaşlangıç
InjectEnjekte etmek
InjectableEnjektabl
InjectionEnjeksiyon
Injection NeedleEnjeksiyon iğnesi
Injection PortEnjeksiyon kanalı
Injection SyringeEnjektör/Şırınga
InjectorEnjektör
Injurious to HealthSağlığa zararlı
Inner Sealİç conta
Inner Stopperİç tıpa
InoculationAşılama
InorganicOrganik olmayan
InsertYerleştirmek
InsolubleÇözünmez
InspectionDenetim
InstabilityStabil olmama
InstallationYerleştirme
Instant Herbal TeaÇözünebilir granüle-toz bitkisel çay
InstillationDamlatma
InstrumentalAletli
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Instrumental AnalysisAletli analiz
IntegrationBirleşme
Integratorİntegratör
Integrity Test Bütünlük testi
Inter – DayGünler arası
Inter – Day PrecisionGünler arası kesinlik
InteractionEtkileşim
InterceptionKesişme
Interception PointKesişme noktası
InterfaceAra yüzey
InterferenceEtkileşim
Interfering ChemicalsEtkileşen kimyasallar
Interfering PeakEtkileşen pikler
Interferometerİnterferometre
Interionic Compatibilityİyonlar arası geçimlilik
IntermediateAra
Intermediate ProductAra ürün
Intermediate Standard PreparationAra standart hazırlaması
IntermittentAralıklı
Internalİç
Internal Graduated Calibration Chamberİç dereceli kalibrasyon odası(Vet.)
Internal Quality Auditİç kalite denetimi
Internal Standard Methodİç  standart yöntemi
InterparticlePartiküller arası
InterpolationAra değeri bulma
InterpretationYorum
IntersectionKesişme
IntervalAralık
Interval ProlongationAralık uzatma
Intestinalİntestinal
IntoxicationZehirlenme
Intra – Amniotic UseAmniyon içi uygulama
Intra – Arterial UseArter içine uygulama
Intra – Articular UseEklem içine uygulama
Intrabursal Useİntrabursal uygulama
Intracardiac UseKalp içine/kasına uygulama
Intracavernous UseKavern içine uygulama
Intracervical UseServiks içine uygulama
Intracisternal UseSisterna içine uygulama
Intracoronary UseKoroner arter içine uygulama
Intra-DayGün içi
Intra-Day PrecisionGün içi kesinlik
Intradermal UseDeri içine uygulama
Intradiscal UseDisk içine uygulama
Intralesional UseLezyon içine uygulama
Intraluminal UseLumen içine uygulama
Intralymphatic UseLenf içine uygulama
Intramammary EmulsionMeme içi emülsiyonu (Vet.)
Intramammary OintmentMeme içi merhemi (Vet.)
Intramammary SolutionMeme içi çözeltisi (Vet.)
Intramammary SuspensionMeme içi süspansiyonu (Vet.)
Intramammary SyringeMeme içi şırınga (Vet.)
Intramammary UseMeme içine uygulama (Vet.)
Intramammary infusion, dry cowKuru dönem, meme içi infüzyon(Vet.)
Intramammary infusion, lactating cowSağmal dönem, meme içi infüzyon(Vet.)
Intramuscular UseKas içine uygulama
Intraocular UseGöz içine uygulama
Intraperitoneal UsePeriton boşluğuna uygulama
Intrapericardial usePerikard içine uygulama
Intrapleural UsePlevra boşluğuna uygulama
Intraruminal deviceRumen içi araç(Vet.)
Intraruminal useRumen içine uygulama(Vet.)
Intrasternal UseGöğüs kemiği içine uygulama
Intrathecal Useİntratekal uygulama
Intratumoral useTümör içine uygulama
Intrauterin SystemsRahim içi sistemler
Intrauterine CapsuleRahim içi kapsül(Vet.)
Intrauterine liquidUterus içi uygulama sıvısı(Vet.)
Intrauterine delivery systemRahim içi uygulama sistemi
Intrauterine DeviceRahim içi araç
Intrauterine EmulsionRahim içi emülsiyon(Vet.)
Intrauterine SolutionRahim içi çözelti(Vet.)
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Intrauterine SuspensionRahim içi süspansiyon(Vet.)
Intrauterine TabletRahim içi tablet(Vet.)
Intrauterine UseRahim içine uygulama
Intravenousİntravenöz/Ven içi
Intravenous Administrationİntravenöz/Ven içine uygulama
Intravenous Infusionİntravenöz/Ven içine infüzyon
Intravenous Useİntravenöz/Ven içine uygulama
Intravesical UseMesane içine/Intravesikal uygulama
Intravitreal useİntravitral uygulama
Intrinsic Dissolutionİntrinsik çözünme
InversionTers çevirme
Invert Sugarİnvert şeker
InvisibleGörünmez
Iodine Valueİyot değeri
Ion – Cyclotron Resonanceİyon Siklotron Rezonans
Ion Exchange Resinİyon Değiştirme Reçinesi
Ion Selective Electrodeİyon Seçici Elektrot
Ionicİyonik
Ionic Strengthİyonik güç
Ionisationİyonizasyon/İyonlaşma
Ion-Trap Analyzerİyon tutarak analiz edici
IrradiationIşınlama
IrreversibleGeri dönüşümsüz
IrrigationYıkama
Irrigation SolutionYıkama çözeltisi
Isocraticİzokratik/Tekdüze
IsodenseAynı yoğunlukta
Isoelectricİzoelektrik
Isoelectric Focusing (IEF)İzoelektrik odaklama
Isoelectric Pointİzolektrik noktası
IsolationAyırma
IsolatorAyırıcı
Isothermalİzotermal
Isotonicİzotonik
Isotonicityİzotonisite
Isotonicity Valueİzotonik değer
Isotopİzotop
Isotopic Profileİzotopik profil
Jacketed TankCeketli tank
JustificationGerekçe
Juvenile Genç
KeratolyticKeratolitik
KidneyBöbrek
Kinematic ViscosityKinematik vizkozite
Kit for Radiopharmaceutical PreparationRadyofarmasötik hazırlamak için kit
LabelEtiket/İşaret
Label ClaimEtikette belirtilen
LabileKararsız/Dayanıksız
LaboratoryLaboratuvar
Laboratory SampleLaboratuvar numunesi
LactationLaktasyon/Süt verme dönemi
LaevorotatorySola çeviren(-)
LAL (Limulus Ameboacyte Lysate)LAL
Laminar Air FlowLaminar hava akımı
Laminar Air Flow Workbench (LAFW)Laminar Hava Akımlı Kabin
Laminar FlowLaminar akım
Laminar Flow UnitLaminar akım ünitesi
Large Volume InjectionBüyük hacimli enjeksiyon
Laryngopharyngeal useGırtlak-yutak yolu ile uygulama
Lateral TubeYan tüp
LatexLateks/Kauçuk türü  bitkilerin öz suyu
LaxativeLaksatif
LayerTabaka
Leaflet (or Package Leaflet)Broşür
Leakage TestSızdırma testi
Least – Square FitEn küçük kareler yöntemi ile uyumlu
Least – Square MethodEn küçük kareler yöntemi
LesionLezyon
Lethal DoseÖldürücü Doz
LeukocyteAkyuvar
LevelDüzey
Lick BlockYalama taşı (Vet.)
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Light BeamIşın demeti
Light Obscuration Particle Count TestIşık engellemesi ile partikül sayım testi
Light Tranmission TestIşık geçirgenlik testi
LimitSınır
Limit of DetectionBelirleme sınırı
Limit of QuantificationNicelik sınırı
Limited Food Effects StudySınırlı besin etkileri çalışması
LinearDoğrusal
Linear Flow VelocityDoğrusal akım hızı
Linear RegressionDoğrusal regresyon
Linear ViscocityDoğrusal vizkozite
LinearityDoğrusallık
LipophilLipofil
Lipophilic Lipofilik
LipopolisaccharideLipopolisakkarit
LiquidSıvı
Liquid Dosage FormSıvı Dozaj Formu
Liquid Phase HydrolysisSıvı Fazı Hidrolizi
Liquid Secondary – Ion Mass Spectrometry (LSIMS)Sıvı Sekonder İyon Kütle Spektrometresi
LiquifactionSıvılaşma/Sıvılaştırma
Litmus PaperTurnusol kağıdı
Living tissue equivalentCanlı doku eşdeğeri
Load LimitYükleme Sınırı
LocalLokal/Yerel
Local AnestheticLokal anestezik
Local ToleranceLokal tolerans
Locally Applied ProductLokal uygulanan ürün
LogarithmLogaritma
Long Necked Combustion FlaskUzun Boyunlu Yakma Balonu
Long Term StabilityUzun süreli stabilite
LotLot
Lot or Batch Production RecordsLot veya seri üretim kayıtları
LotionLosyon
Low – Risk OperationsDüşük riskli operasyonlar
Lower Specification LimitAlt Spesifikasyon Sınırı
LozengePastil
LubricantKaydırıcı
Lubricant AgentKaydırıcı madde
LubricateKayganlaştırmak
Lubricated GranuleKaydırıcılı granül
LuminescentIşıldayan
LumpTopak
LyophilisationDondurarak kurutma/Liyofilizasyon
LysateLizat
MacerationMaserasyon
Machine Set upMakine ayarı
Macro MoleculeBüyük molekül
Macroscopic CharacteristicsMakroskopik özellikler
MagistralMajistral
Magnetic FieldManyetik alan
Magnetic ResonanceManyetik Rezonans
Magnetic Stirring BarManyetik karıştırma parçası
MaintanenceBakım/İdame
Maize OilMısır yağı
Major VariationBaşlıca değişiklik
Management of OverdoseAşırı doz tedavisi
MandrelMil
ManufacturerÜretici
ManufacturingÜretim
Manufacturing DateÜretim tarihi
Manufacturing ProcessÜretim işlemi
Manufacturing Scale Productionİmalat Ölçekli Üretim (Gerçek Üretim)
MarkerGösterge
Marketing AuthorizationPazarlama yetkisi
Marketing Authorization HolderPazarlama Yetki Sahibi
MassKütle/Yığın
Mass SpectrometryKütle spektrometrisi
Mass UniformityKütle tekdüzeliği
Material Review BoardMalzeme inceleme birimi
Material Safety Data Sheet (MSDS)Malzeme Güvenlik Veri Sayfası
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Matrix – Assisted Laser Desoprtion Ionisation (MALDI)Matriks yardımlı lazer desorpsiyon iyonizasyonu 
MatterMadde
Maximum Valid Concentration (MVC)En yüksek geçerli konsantrasyon
MeanOrtalama
MeasurementÖlçme
Measuring DeviceÖlçek
Measuring SpoonÖlçü kaşığı
Mechanical HysteresisMekanik isteri
Mechanism of ActionEtki mekanizması
Medicated Chewing-GumTıbbi  sakız
Medicated Nail Lacquerİlaçlı tırnak cilası
Medicated Pelletsİlaçlı pellet(Vet.)
Medicated Pendantİlaçlı bandaj(Vet.)
Medicated plasterİlaçlı flaster
Medicated premixİlaçlı premiks(Vet.)
Medicated Vaginal Tamponİlaçlı vajinal tampon
Medicinal ProductTıbbi ürün
Medicine DropperDamlalık
MediumOrtam/Vasat
Meiosis Mayoz
MeioticMayotik
MembraneZar/Membran
Membrane FiltrationZar/Membran Filtre
MenstruationMenstrüasyon
Mesh
Metabolic PathwayMetabolik yolak
MetaboliteMetabolit
Metered Dose InhalerÖlçülü inhalasyon aleti
Metering PumpÖlçme pompası
Metering ValveÖlçme valfi
MethodYöntem
Method of AdministrationUygulama yöntemi
MethylationMetilleme
Metric WeightMetrik ağırlık
Micellar Electrokinetic Chromatography (MEKC)Misel Elektrokinetik Kromatografi
MicelleMisel
MicrobalancesHassas terazi
MicrobeMikrop
Microbial ConsiderationsMikrobik olarak göz önüne alınması gerekenler
Microbial ContaminationMikrobik bulaşma
Microbial CountMikrop sayımı
Microbial GrowthMikrop üremesi
Microbial IsolateMikrop izolatı
Microbial Limit TestMikrop sınır testi
Microbial RecoveryMikrobik geri kazanım
Microbial Retention TestingMikrop tutulma testi
Microbial Retentive FiltersMikrop tutucu filtre
Microbiological Attributes of Non – Sterile Pharmaceutical ProductsSteril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik vasıfları
MicrobiologyMikrobiyoloji
MicrodropletMikrodamlacık
MicroencapsulatedMikrokapsüllenmiş
MicrogramMikrogram
MicroliterMikrolitre
MicrometerMikrometre
MicronMikron
MicronizationMikronize etme
MicroorganismMikroorganizma
MicropipetteMikropipet
Microprocessor Controlled SystemMikroişlemci kontrollü sistem
Microscopic CharacteristicsMikroskopik özellikler
MillDeğirmen
MilliequivalentMiliekivalan/Milieşdeğer
MilligramMiligram
MilliliterMililitre
MillimicronMilimikron
MillimoleMilimol
MillingÖğütme
Milling OperationÖğütme işlemi
MimicTaklit etme
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
MineralMineral
Mineral OilMineral yağ
Minimum Exposure TimeEn küçük maruziyet süresi
MinorKüçük
Minor VariationKüçük değişiklik
MiosisMiyoz
MioticMiyotik
MiscibleHer oranda karışır
MitosisMitoz
MitoticMitotik
MixingKarıştırma
MixtureKarışım
Mobile PhaseHareketli faz
Mobilisation StepHareketlenme aşaması
Mode of ActionEtki şekli
Model ProductModel ürün
ModificationDeğiştirme
Modified ReleaseDeğiştirilmiş salım
Modified Release Dosage FormsDeğiştirilmiş salımlı dozaj şekilleri
Modified Release ProductsDeğiştirilmiş salımlı ürünler
Modified-Release Capsule HardDeğiştirilmiş salımlı sert kapsül
Modified-Release Capsule SoftDeğiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
Modified-Release GranulesDeğiştirilmiş salımlı granül
Modified-Release TabletDeğiştirilmiş salımlı tablet
ModulationDüzenleme
MoietyKısım
MoistureNem
Moisture ContentNem içeriği
Moisture PermeabilityNem geçirgenliği
MolalMolal
MolalityMolalite
MolarMolar
Molar AbsorptivityMolar absorptivite
Molar EllipticityMolar eliptisite
Molar SolutionMolar çözelti
MolarityMolarite
Molded TabletŞekillenmiş tablet
Molecular Mass DistributionMoleküler kütle dağılımı
Molecular WeightMolekül ağırlığı
MoleculeMolekül
Monitoringİzleme
Monochromatic LightMonokromatik ışık
Monoclonal AntibodyMonoklonal antikor
MonographMonograf
Monoisotopic PeakMonoizotopik pik
MonomerMonomer
MonomericMonomerik
MonospecificMonospesifik
Morphologic CharacteristicsMorfolojik özellikler
MorphologyMorfoloji
Mother LiquorAna sıvı
Motion SicknessTaşıt tutması
Moulded GlassKalıplanmış cam
Mouth WashAğız yıkama
Mouth Wash Tablet for SolutionAğız yıkama çözelti tableti
MouthpieceAğızlık
Moving – Belt InterfaceHareketli ara yüzey
MucilageYapışkan sıvı
Muco Adhesive Buccal TabletMukozaya yapışan ağız içi tableti
MucolyticMukolitik
MucosaMukoza
Mucous MembraneMukoz zar
Multidose containerÇok dozlu kap
Multidose container with airless pumpHavasız pompalı çok dozlu kap
Multiple Tube MethodÇoklu tüp yöntemi
Multiple Unit ContainerÇok dozlu kap
MultipuncturerÇoklu ponksiyon aleti
Mutual Recognition Procedure (MRP)Karşılıklı Tanıma  İşlemi
MycobacteriaMikobakteri
MycoplasmaMikoplazma
MydriasisMidriyazis
MydriaticMidriyatik
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
NanogramNanogram
NarcoticNarkotik
Narcotic AnalgesicNarkotik analjezik
Nasal ApplicatorBurun aplikatörü
Nasal CreamBurun kremi
Nasal DropsBurun damlası
Nasal Drops, EmulsionBurun damlası, emülsiyon
Nasal Drops, SolutionBurun damlası, çözelti
Nasal Drops, SuspensionBurun damlası,  süspansiyon
Nasal GelBurun jeli
Nasal OintmentBurun merhemi
Nasal PowderBurun tozu
Nasal SprayBurun spreyi
Nasal Spray, EmulsionBurun spreyi, emülsiyon
Nasal Spray, SolutionBurun spreyi, çözelti
Nasal Spray, SuspensionBurun spreyi, süspansiyon
Nasal StickBurun çubuğu
Nasal UseBuruna uygulama
Nasal WashBurun yıkama
Near InfraredYakın İnfrared/Yakın kızıl ötesi
Nebulisation SolutionNebülizasyon çözeltisi
Nebulisation UseNebülizasyon uygulaması
NebuliserNebülizör
Nebuliser EmulsionNebülizör ile inhalasyon emülsiyonu
Nebuliser LiquidNebülizör ile inhalasyon sıvısı
Nebuliser SolutionNebülizör ile inhalasyon çözeltisi
Nebuliser SuspensionNebülizör ile inhalasyon süspansiyonu
NecrotizingNekroz oluşturucu
Needleİğne
Needle Applicatorİğne aplikatörü
Negligibleİhmal edilebilir
NephelometryNefelometri
NeurolepticNöroleptik
NeuronNöron/Sinir hücresi
NeutralizationNötralleştirme
NeutralizeNötralize etmek
NeutralizerNötralize edici
New Active SubstanceYeni etkin madde
New Chemical EntityYeni etkin madde
New Drug Application (NDA)Yeni Ürün Başvurusu
NoiseParazit (HPLC) / Gürültü
Noise LevelGürültü düzeyi (HPLC)
NomenculatureTerminoloji
Non – ApplicableUygulanamaz
Non – Conforming MaterialUygun olmayan malzeme
Non – ViableCansız
Non – Viable ParticulateCansız partikül
Non FatalÖlümcül olmayan
Non Inferiority TrialsÖnemli denemeler
Non Polar BondPolar olmayan bağ
Non PyrogenPirojensiz
Non PyrogenicPirojenik olmayan
Non ToxicToksik olmayan
Nonaqueous LiquidSusuz sıvı
Nonendogenous VirusEndojen olmayan virüs
Nonparenteral Dosage FormParenteral olmayan dozaj şekli
Nonsterile ComponentsSteril olmayan bileşenler
Normalisation MethodNormalize etme yöntemi
Not More Than (NMT)En yüksek değer (bundan fazla olmamalı)
NotchÇentik
Notice to ApplicantsBaşvuranlara duyuru
NozzlePüskürtücü başlık
Nuclear Magnetic Resonance (NMR)Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
NucleusÇekirdek
Nucleic AcidNükleik asit
Nutritional SupplementBesinsel destekleyici
NutritiveBesleyici
ObjectiveAmaç
OcclusiveTıkayıcı
Ocular SystemGöz sistemi
Ocular UseGöze uygulama
Oculonasal UseGöz ve burun yoluyla uygulama(Vet.)
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
OdorKoku
Oil BathYağ banyosu
Oily SolutionYağlı çözelti
OintmentMerhem
Oleaginous BaseYağlı baz
Oligomeric FormOligomerik şekil
OncologyOnkoloji
Ongoing ValidationDevam eden validasyon/onay/geçerlilik
OpalescenceOpaklık/Saydam olmama
OpaqueOpak/Saydam olmayan
Open Capillary MethodAçık Kapiler Yöntem
OperationAmeliyat/Operasyon
Operation Qualification (OQ)Operasyon Niteliği
Ophtalmic InsertGöz diski
Ophthalmic SolutionGöz çözeltisi
OpthalmicOftalmik
Optical RotationOptik çevirme
OptimalEn uygun
OptimisationOptimize etme
OralOral yolla/Ağız yoluyla
Oral DropsOral damla
Oral Drops, EmulsionOral damla, emülsiyon
Oral Drops, SolutionOral damla, çözelti
Oral Drops, SuspensionOral damla, süspansiyon
Oral EmulsionOral emülsiyon
Oral GelOral jel
Oral GumOral sakız
Oral LiquidOral sıvı
Oral LyophilisateOral liyofilizat
Oral PasteOral pat
Oral PowderOral toz
Oral SolutionOral çözelti
Oral SuspensionOral süspansiyon
Oral SyringeAğızdan kullanım için şırınga
Oral UseOral/Yutarak uygulama
Ordinary ImpuritiesOlağan safsızlıklar
OrganicOrganik
Organic ChemistryOrganik kimya
Organic Scavenging DeviceOrganik Temizleme Cihazı
OrganismOrganizma
Organoleptic CharacteristicsDuyusal/Organoleptik özellikler
Organoleptic EvaluationDuyu yoluyla/ Organoleptik değerlendirme
OrificeDelik/Açıklık
Original ProductOrijinal/Özgün ürün
Orodispersible TabletAğızda dağılan tablet
Oromucosal CapsuleAğız mukoza kapsülü
Oromucosal DropsAğız mukoza damlası
Oromucosal GelAğız mukoza jeli
Oromucosal LiquidAğız mukoza sıvısı
Oromucosal PasteAğız mukoza patı
Oromucosal SolutionAğız mukoza çözeltisi
Oromucosal SprayAğız mukoza spreyi
Oromucosal SuspensionAğız mukoza süspansiyonu
Oromucosal UseAğız mukozası yolu ile uygulama
Oropharyngeal useAğız-yutak yolu ile uygulama
Orphan DrugYetim İlaç
OsmolalityOzmolalite
OsmolarityOzmolarite
Osmolarity TestOzmolarite testi
OsmoleOzmol
OsmometerOzmometre
OsmosisOzmoz
Osmotic PressureOzmotik basınç
OticKulakla ilgili
Otic SolutionKulak çözeltisi
Out – of Specification EventSpesifikasyon dışı durum
Out of SpecificationSpesifikasyon dışı
Outer CapDış kapak
Outer CartonKutu
Outer PackageDış ambalaj
Outer SealDış conta
OutsetBaşlangıç
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
OvaryYumurtalık
Over The Counter Drugs (OTC)Reçetesiz Satılan İlaçlar
OverdoseAşırı doz
OverlapÜst üste çakışma
OversealÜst conta
OxidationYükseltgenme/Oksidasyon
Oxidation – Reduction (Redox) TitrationYükseltgenme – İndirgenme (Redoks) titrasyonu
Oxidising AgentOksitleyici madde
Oxygen – Flask Combustion MethodOksijen ile yakma yöntemi
Ozone Depleting Compounds (ODC)Ozon tüketen moleküller
Paravertebral useParavertebral uygulama(Vet.)
Parent DrugAna ilaç
PastillePastil
Pathologic FindingsPatolojik bulgular
PathophysiologicalPatofizyolojik
Pediatric DevelopmentÇocuk gelişimi
Periarticular useEklem çevresine uygulama
Perineural useSinir çevresine uygulama
PessaryOvül
Pharmacodynamic Drug InteractionsFarmakodinamik İlaç Etkileşimleri
PillulesPilül
PipettePipet
Pipette applicatorPipet aplikatörü
Plasma Protein BindingPlazma protein bağlanması
PoulticeLapa
Pour-onDökme sıvısı(Vet.)
Pour-on containerDökme şişesi(Vet.)
Pour-on emulsionDökme emülsiyonu(Vet.)
Pour-on solutionDökme çözeltisi(Vet.)
Pour-on suspensionDökme süspansiyonu(Vet.)
Pour-on useDökerek uygulama(Vet.)
Powder and solvent for endocervical gelEndoservikal jel tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for oral solutionOral çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for oral suspensionOral süspansiyon tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for sealantDoku yapıştırıcı toz ve çözücüsü
Powder and solvent for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon tozu ve çözücüsü
Powder for bladder irrigationMesane yıkama çözeltisi için toz
Powder for nebuliser solutionNebulizör çözeltisi için toz
Powder for nebuliser suspensionNebulizör süspansiyonu için toz
Powder for oral solutionOral çözelti tozu
Powder for oral suspensionOral süspansiyon tozu
Powder for rectal solutionRektal çözelti tozu
Powder for rectal suspensionRektal süspansiyon tozu
Powder for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti için toz
Powder for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti tozu
Powder for suspension for fish treatmentBalık tedavisi için süspansiyon tozu(Vet.)
Powder for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon tozu
Powder for syrupŞurup için toz
Pre-filled penKullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi
Pre-filled syringeKullanıma hazır dolu enjektör
Pre Natal ToxicityDoğum öncesi toksisite
Premix for medicated feeding stuffİlaçlı ön karışım(Vet.)
Pressured containerBasınçlı kap
Pressurised inhalation, emulsionAerosol inhalasyon, emülsiyon
Pressurised inhalation, solutionAerosol inhalasyon, çözelti
Pressurised inhalation, suspensionAerosol inhalasyon, süspansiyon
Prick test applicatorPrik test aplikatörü
Primary PharmacodynamicBirincil farmakodinamik
Proarrhytmic PotentialAritmi oluşturma potansiyeli
Prolonged ReleaseUzatılmış salım
Prolonged-release capsule, hardUzatılmış salımlı sert kapsül
Prolonged-release capsule, softUzatılmış salımlı yumuşak kapsül
Prolonged-release granulesUzatılmış salımlı granül
Prolonged-release tabletUzatılmış salımlı tablet
Pulsatile-release intraruminal deviceAralıklı salım sağlayan rumen içi cihaz (Vet.)
Pure SteamSaf buhar
PurgativePürgatif
PurgeTahliye
Purge and TrapTasfiye ve Tutma
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
PurificationSaflaştırma
Purification TechniqueSaflaştırma tekniği
Purified WaterSaf su
PuritySaflık
Purity TestSaflık testi
PycnometerPiknometre
Pycnometric DensityPiknometrik yoğunluk
PyreticPiretik /Ateş yükseltici
Pyrogen Pirojen
PyrogenityPirojenite
PyrolysisPiroliz
Pyrolytically Coated TubePirolitik olarak kaplanmış tüp
QuadrupoleKuadropol/Dört kutuplu
QualificationNitelik
Qualified ImpuritiesNitelenen safsızlıklar
QualitativeNitelik
Qualitative AnalysisNitel analiz
QualityKalite
Quality AssuranceKalite güvence
Quality ControlKalite kontrol
Quality Record ControlKalite kayıt kontrolü
Quantification LimitMiktar tayin sınırı
QuantitativeNicelik
Quantitative AnalysisNicel analiz
QuarantineKarantina
QuartzKuvars
RacemicRasemik
RacemizationRasemizasyon
RadianRadyan
RadiationRadyasyon
RadioactiveRadyoaktif
Radioactive PharmaceuticalsRadyoaktif ilaçlar
RadioactivityRadyoaktivite
Radiochemical PurityRadyokimyasal saflık
RadiologyRadyoloji
RadionuclideRadyonüklit
Radionuclide GeneratorRadyonüklit jeneratör
RadiopharmaceuticalRadyofarmasötik
Raman ResonanceRaman Rezonansı
Raman SpectrometryRaman Spektrometrisi
RandomRastgele
RandomizeRastgele dağıtmak
Randomize DistrubutionRastgele dağılım
Randomize SamplingRastgele örnekleme
RangeAralık
Rapeseed OilKolza tohumu yağı
RatSıçan
Rate of Water UptakeSu kullanım hızı
Rate per MinuteDakikadaki hız
RatioOran
Raw MaterialHammadde
Raw Material SpecificationHammadde spesifikasyonu
Re – EvaluationTekrar değerlendirme
Re – Evaluation DateTekrar değerlendirme tarihi
Re – UptakeGeri – Alım
ReactionReaksiyon/Tepkime
ReactiveReaktif
ReactivityReaktivite
ReactorReaktör
Readily Carbonisable SubstancesKolay karbonize olabilen maddeler
Ready to Use MediaKullanıma hazır besiyeri
Ready to Use ProductKullanıma hazır ürün
ReagentReaktif/Belirteç
Reagent SprayerReaktif/Belirteç püskürtücü
Real Time Stability TestGerçek süre stabilite çalışması
ReappearTekrar oluşmak
RecallGeri çekme
Receiving TubeToplama tüpü
ReceptorReseptör
ReciprocalKarşılıklı
Reconstituted SolutionSulandırılarak hazırlanan çözelti
Reconstituted Solution StabilitySulandırılarak hazırlanan çözelti stabilitesi
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Reconstituted SuspensionSulandırılarak hazırlanan süspansiyon
Recoveryİyileşme/Geri kazanım/Geri dönme
Rectal capsuleRektal yumuşak kapsül
Rectal Capsule, SoftRektal yumuşak kapsül
Rectal CreamRektal krem
Rectal EmulsionRektal emülsiyon
Rectal FoamRektal köpük
Rectal GelRektal jel
Rectal OintmentRektal merhem
Rectal SolutionRektal çözelti
Rectal SuspensionRektal süspansiyon
Rectal TamponRektal tampon
Rectal UseRektal uygulama
RecurrenceYineleme
Redox TitrationYükseltgenme – İndirgenme Titrasyonu
Reduced PressureDüşük basınç/vakum
Reducing Agentİndirgen madde
Reducing Substanceİndirgen madde
Reductionİndirgenme
ReferenceReferans
Reference ElectrodeReferans elektrot
Reference Member State (RMS)Referans Üye Ülke
Reference StandardReferans standart
Reference Standard Endotoxin (RSE)Endotoksin Referans Standardı
RefineRafine
Reflected LightYansımış ışık
Reflection (Electrostatic Mirror)Yansıma
ReflectorYansıtıcı
RefractionKırılma
Refractive IndexKırılma indisi
RefractometerRefraktometre
Refractometric IndexKırılma indisi
RefractometryRefraktometri
RefrigenceKesişme
RegenerateYenilenmek
RegenerationYenilenme
RegistrationRuhsatlandırma
RegressionGerileme
RegulationDüzenleme
RegulatoryRuhsatlandırma ile ilgili/Düzenleyici
Regulatory AffairsRuhsatlandırma işleri
RehabilitationYeniden iyileştirme
ReheatTekrar ısıtma
RehydrationSu kaybını giderme
RelapseYineleme/Tekrarlama
Related Substancesİlgili bileşikler
Relative DensityBağıl yoğunluk
Relative HumidityBağıl nem
Relative RetentionBağıl alıkonma
Relative SolubilityBağıl çözünürlük
Relative Standard DeviationBağıl standart sapma
Relative ViscosityBağıl viskozite
ReleaseSalım
Release AnalysisSalım analizi
Release SpecificationSalım özellikleri
Relevant Virusİlgili virüs
RemissionGerileme
RenalBöbreklere ait
ReniformBöbrek şeklinde
Reniform PiecesBöbrek şeklinde parçalar
RepackagingTekrar ambalajlama
Repeat ActionTekrar etkisi
Repeat Dose ToxicityYinelenen doz toksisitesi
RepeatabilityTekrarlanabilirlik
RepellantUzaklaştırıcı
ReplicateTekrarlama/Eşleme
Replicate InjectionÇoklu enjeksiyon
Representative SampleTanıtım numunesi
ReprocessingTekrar işleme
ReproducibilityTekrarlanabilirlik
Reproductive or Developmental ToxicityÜreme veya gelişimsel toksisite
RequirementGereksinim
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Reserve (Retained) ProductTutulmuş ürün
Residual SolventsArtık çözeltiler
Residual TitrationKalıntı/Artık titrasyonu
ResidueKalıntı/Artık
Residue on EvaporationBuharlaşma kalıntısı/artığı
Residue on IgnitionYakma kalıntısı/artığı
ResinReçine
Resistance Performance TestDirenç performans testi
Resistivity MeterDirenç ölçer
Resolution SolutionAyrışma çözeltisi
Resolving GelAyrıştırıcı jel
Resolving PowderAyrıştırıcı toz
ResonanceGirişim
ResorptionTekrar emilim
Respiratory Protective Equipment (RPE)Solunum Koruyucu Donanım(SKD)
Respiratory UseSolunum yoluna uygulama
Rest PointDinlenme noktası
RestrictionKısıtlama
Retained SampleTutulmuş numune
RetardUzun etkili
Retention FactorAlıkonma faktörü
Retention TimeAlıkonma zamanı
Retest periodTekrar test süresi
Retrospective ValidationGeriye dönük validasyon/geçerlilik/onay
Returned ProductsGeri dönen ürünler
RevalidationTekrar onaylama/validasyon
Reverse OsmosisTers ozmoz
Reversed PhaseTers faz
ReversibleGeri dönüşümlü
ReworkYeniden işleme
Rheostat ControlReostat kontrolü
Rheumatoid ArthritisRomatoid artrit
RheumatologyRomatoloji
Risk and Safety PhrasesRisk ve güvenlik deyimleri
Risk AssessmentRisk değerlendirme
Risk LevelRisk düzeyi
RodÇubuk
Room TemperatureOda sıcaklığı
Rotating ViscometerDöner vizkometre
RotationÇevirme
Route of AdministrationUygulama yolu
Route of Administration not ApplicableAlışılagelmişin dışındaki uygulama yolları
Routine AnalysisRutin analiz
Routine Quality Control TestingRutin Kalite Kontrol Testi
Rubber StopperLastik/Kauçuk tıpa
Run (HPLC)Deneme (HPLC)
Running waterAkan su
SachetTek dozluk paket
Safety Assesment GuidelineGüvenlik değerlendirme kılavuzu
Safety PharmacologyGüvenilirlik farmakolojisi
Safety TestsGüvenilirlik testleri
SampleNumune
Sample Derivatization ProcedureNumune türetme işlemi
SamplingNumune alma
Sampling ConsiderationsNumune almada dikkat edilmesi gereken noktalar
Sampling SiteNumune alanı
SanitarySıhhi/Sağlıklı
SanitationSıhhi temizlik
Saponifiable MatterSabunlaşabilen madde
Saponification ValueSabunlaşma değeri
SaponifySabunlaşma
SaturateDoyurmak
Saturated solutionDoymuş çözelti
ScabacideUyuz ilacı
ScaleÖlçek
Scale – UpÖlçek büyütmek
ScanTarama
Scanning Electron MicroscopyElektron tarama mikroskobu
ScarifierKazıntı cihazı(Vet.)
Scientific DataBilimsel veri
ScopeKapsam
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
ScoreÇentik/Sonuç
ScratchingKazıma
Screen TestTarama testi
Screw CapVidalı kapak
SealConta
SealantDoku yapıştırıcısı
SealedYalıtılmış kapama
Sealing RingConta
Secondaryİkincil
Secondary Identificationİkincil tanıma
Secondary Packaging Materialİkincil ambalaj malzemesi
Secondary Pharmacodynamicİkincil farmakodinamik
SecretionSalgılama
SedationSakinlik/Sedasyon
SedimentÇökelti
SedimentationÇökme
SegmentKatman
SegregationAyırım
Selective Media Seçici besi yeri/ortam
Self Adhesive LabelKendinden yapışkanlı etiket
Self SealingKendinden yalıtılmış
Semi  FluidYarı akışkan
Semi  SolidYarı katı
Semi Solid MassYarı katı kütle
Semilogarithmic PaperYarı logaritmik kağıt
SensitivityDuyarlılık/Hassasiyet
SensorAlmaç
SeparationAyırma
Separating FunnelAyırma hunisi
SepticSeptik
SequenceArdışık
Sequence TableArdışıklık tablosu
SettleDibe çökmek/yerleşmek
SevereŞiddetli
Severe LachrymatorŞiddetli göz yaşartıcı
ShaftMil
ShakeÇalkalamak
ShampooŞampuan
Shear ForceKayma kuvveti
Shear RateKayma hızı
Shear StressKayma gerilimi
SheathKılıf
Shelf – LifeRaf ömrü
Shelf  Life After first Openingİlk açıldıktan sonra raf ömrü
Shift TestKayma testi
Short-Term Exposure Level (STEL)Kısa Süreli Maruz Kalma Düzeyi
ShynthesisSentez
Side EffectYan etki
SieveElek
Sieve TestElek testi
Sieving MethodsEleme yöntemleri
Signal to Noise Ratio  (HPLC)Sinyal Gürültü Oranı (HPLC)
SignificantÖnemli/Anlamlı
Significant Processing StepÖnemli üretim aşaması
Silanized SilicagelSilanlanmış silikajel
SiliconeSilikon
SineSinüs(mat.)
Single – BlindTek – Kör
Single – Dose ContainerTek dozluk kap
Single Beam SpectrophotometerTek Işın Demetli Spektrofotometre
Single DoseTek doz
Single Dose ToxicityTek doz toksisitesi
Single Point MeasurementTek nokta ölçümü
Single Unit ContainerTekli birim doz kabı
Single UseTek kullanımlık
Sink ConditionsÇökme koşulları
SiphoningSifonlama
SizeBoyut
Size – Exclusion Chromatography (HPLC)Boyut Dışlama Kromatografisi (HPLC)
Skin ScarificationDeriyi çizerek uygulama
SlightlyAz/Hafif
Slightly SolubleAz çözünür
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
SlopeEğim
Small Volume InjectionsKüçük hacimli enjeksiyon çözeltisi
Soft Gelatin CapsuleYumuşak jelatin kapsül
SoftwareProgram/Yazılım
SolidKatı
Solid State StabilityKatı hal dayanıklılığı
SolidificationKatılaştırma
Solidification TemperatureKatılaşma sıcaklığı
Solubility FlaskÇözme kabı
Soluble TabletÇözünebilir tablet
SolutionÇözelti
Solution CompositionÇözelti bileşimi
Solution for blood fraction modificationKan fraksiyonu modifikasyonu çözeltisi
Solution for HemodiafiltrationHemodiyafiltrasyon çözeltisi
Solution for HemodialysisHemodiyaliz çözeltisi
Solution for HemofiltrationHemofiltrasyon çözeltisi
Solution for Infusionİnfüzyon çözeltisi
Solution for InjectionEnjeksiyonluk çözelti
Solution for Intravesical Useİntravesikal kullanım çözeltisi
Solution for Iontophoresisİyontoforez çözeltisi
Solution for Organ PreservationOrgan saklama çözeltisi
Solution for Peritoneal DialysisPeritonal diyaliz çözeltisi
SolventÇözücü
Solvent CompatibilityÇözücü uygunluğu
Solvent for Parenteral UseParenteral uygulama için çözücü
SorptionSoğurma
Sparging DeviceDağıtıcı cihaz
Sparingly SolubleEser miktarda çözünür
SpatialBoyutsal
SpatulaSpatül
Special PrecautionsÖzel önemler
Special WarningsÖzel uyarılar
Special WasteÖzel atık
SpecificÖzgün
Specific AbsorbanceÖzgün absorbans
Specific GravityÖzgül ağırlık
Specific Optical RotationSpesifik optik çevirme
Specific Surface AreaSpesifik yüzey alanı
SpecificityÖzgünlük
Specimen Örnek
SpectraSpektrumlar
SpectrometerSpektrometre
SpectrophotometerSpektrofotometre
Spectroscopic TechniquesSpektroskopik teknikler
SpectrumSpektrum/Tayf
SpheroidalKüremsi
SpindleMil
Spiral SpringSpiral yay
SpiritUçucu madde
Split RatioBölünme oranı
SpontaneouslyKendiliğinden
Spore StripsBakteri sporları şeridi
SpotLeke
Spot-onDamlatma sıvısı(Vet.)
Spot-on ApplicatorDamlatma aplikatörü(Vet.)
Spot-on EmulsionDamlatma emülsiyonu(Vet.)
Spot-on SolutionDamlatma çözeltisi(Vet.)
Spot-on SuspensionDamlatma süspansiyonu(Vet.)
Spot-on UseDamlatma ile uygulama(Vet.)
SprayPüskürtme/Sprey
Spray ContainerSprey kabı
Spray GunPüskürtücü tabanca
Spray PumpSprey pompası
Spray ValveSprey vanası
SpreaderYayıcı
SprinkleSerpmek
Stab VaccinatorBatırarak aşı uygulayıcı
StabilityDayanıklılık
StainBoya/Boyamak
StainingBoyama
Stand by Beklemede
StandardStandart
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Standard DeviationStandart sapma
Standard Operation Procedure (SOP)Standart Uygulama İşlemi
StandardizationStandardizasyon
Starting – LineBaşlama çizgisi
Starting MaterialsBaşlangıç maddeleri
Stationary PhaseSabit/Durgun Faz
Statistical Analysisİstatistiksel analiz
Statistical Process Controlİstatistiksel işlem kontrolü
Statisticsİstatistik
Steady StateKararlı durum
Steam SterilizationBuhar sterilizasyonu
Stereochemical InteractionStereokimyasal etkileşim
StereoisomerStereoizomer
SterileSteril
Sterile ComponentsSteril bileşenler
Sterile ConcentrateSteril konsantrat
Sterile FieldSteril alan
Sterile Purified WaterSteril saf su
Sterile Water for Inhalationİnhalasyon için steril su
Sterile Water for InjectionSteril enjeksiyonluk su
Sterile Water for IrrigationYıkama için steril su
SterilisationSterilizasyon
SterilitySterilite
Sterilization by FiltrationFiltrasyon  ile sterilizasyon
Sterilization by Ionizing Radiationİyonlama radyasyonu ile sterilizasyon
StickÇubuk
Sticking PlasterYara bandı
StimulateUyarmak
StirKarıştırmak
StirringKarıştırma
Stirring BarKarıştırma çubuğu
StochiometryStokiyometri
Stomach IrrigationMide yıkama
Stomach IrrigationMide yıkama çözeltisi (farmasötik form için)
Stop – WatchKronometre
Storage ConditionsSaklama koşulları
Storage TankDepolama tankı
StrainSuş
Stream of AirHava akışı
StreptococcusStreptokok
Stress TestGerilim/Zorlama testi
StripŞerit
StructureYapı
SubacuteSubakut
SubchronicSubkronik
Subconjunctival UseKonjonktiva altına uygulama
SubcutaneousDeri altına zerk olunan
Subcutaneous UseDeri altına uygulama
SubgroupAltgrup
SubjectDenek (Klinik Araştırmalar)
SubjectKonu
SublimateSüblimleşme
Sublingual SprayDilaltı spreyi
Sublingual TabletDilaltı tablet
Sublingual useDilaltı uygulama
SubstanceMadde
SubstituteYerine geçme
SubstrateSubstrat
SubunitAltbirim
SufficientYeterli
SuitabilityUygunluk
Sulphated AshSülfat külü
Summary of Product Pharacteristics (SPC, SmPC)Kısa Ürün Bilgileri (KÜB)
SupercooledFazla soğutulmuş
Supercritical Fluid Chromatography (SFC)Süperkritik Akışkan Kromatografisi(SAK)
Supernatant LiquidÜst faz
SupportDestek
SuppositorySupozituvar
SurfaceYüzey
Surface AreaYüzey alanı
Surface Hydrolytic ResistanceYüzey hidrolitik direnç
Surface TensionYüzey gerilimi
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
SurfactantYüzey aktif madde
Surgical MaterialCerrahi malzeme
SusceptibleDuyarlı
SuspensionSüspansiyon
Suspension for InjectionEnjeksiyonluk süspansiyon
Sustained ReleaseSürekli salım
SutureDikiş/Cerrahi iplik
SwabSıyırma
Sweetener AgentTatlandırıcı madde
SwirlŞiddetle karıştırmak
SymbolSembol
SymmetrySimetri
SympatholyticSempatolitik
SympathomimeticSempatomimetik
SymptomBelirti
SyndromSendrom
SynergicSinerjik
SyntheticSentetik
SyringeEnjektör
SyrupŞurup
System SuitabilitySistem uygunluğu
Systemic ActionSistemik etki
TablespoonYemek kaşığı
TabletTablet
Tablet CompressingTablet basımı
Tablet ContainerTablet kabı
Tablet for Rectal SolutionRektal çözelti  tableti
Tablet for Rectal SuspensionRektal süspansiyon tableti
Tablet for Vaginal SolutionVajinal çözelti  tableti
Tablet PropertiesTablet özellikleri
Tablet ShapeTablet şekli
Tablet SizeTablet boyutu
Tablet TriturateTablet karışımı
Tabletting MachineTablet makinası
Tandem Mass SpectrometryTandem Kütle Spektrometri
TankTank
Tap WaterMusluk suyu
Tapped DensitySıkıştırılmış yoğunluk
Target IndicationHedef indikasyon
TasteTat
TeaspoonÇay kaşığı
Teat dipMeme ucu daldırma sıvısı (Vet.)
Teat dip concentrateMeme ucu daldırma konsantratı (Vet.)
Teat Dip EmulsionMeme ucu daldırma emülsiyonu (Vet.)
Teat Dip SolutionMeme ucu daldırma çözeltisi (Vet.)
Teat Dip SuspensionMeme ucu daldırma süspansiyonu(Vet.)
Teat sprayMeme ucu spreyi (Vet.)
Teat Spray SolutionMeme ucu sprey çözeltisi (Vet.)
Teat StickMeme ucu yapışkanı (Vet.)
Teat UseMeme ucuna uygulama (Vet.)
TemperatureSıcaklık
TendencyYatkınlık/Eğilim
Tensile StrengthGerilim kuvveti
TensionGerilim
TeratogenTeratojen
TeratogenicTeratojenik
TeratogenicityTeratojenite
TerminologyTerminoloji
TertiaryTersiyer/Üçüncül
Tertiary PackageÜçüncül ambalajlama
TestTest/Deney
Test TubeDeney tübü
Testing FrequencyDeneme sıklığı
Theoretical PlateTeorik plaka
TherapeuticTedavi edici/terapötik
Therapeutic EfficacyTerapötik etkinlik
Therapeutic EquivalenceTerapötik eşdeğerlik
Therapeutic IndexTedavi indeksi
Therapeutic IndicationsTerapötik İndikasyonlar
TherapyTedavi
Thermal AnalysisTermal Analiz
Thermal ConductivityTermal İletkenlik
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
ThermobalanceTermo Denge
ThermocoupleSıcaklık Sensörü
Thermofor Sıcak Su Torbası
ThermoformIsı ile Şekillendirilmiş
ThermogravimetryTermogravimetri
ThermometerTermometre
ThermoplasticTermoplastik
ThermosprayTermosprey
ThermostableIsıya dayanıklı
Thickening AgentKıvamlaştırıcı madde
ThicknessKalınlık
Thin Layer Chromatography (TLC)İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)
ThixotrophyTiksotropi
Time DependentSüreye bağlı
TinctureTentür
Tincture d’iodeTentürdiyot
TissueDoku
TitrantTitre eden çözelti
TitrateTitre etmek
TitrationTitrasyon
TitrimetryTitrimetri
ToleranceTolerans
TonicTonik
ToothpasteDiş macunu
Top-Dressing UseYem üzerine dökerek uygulama(Vet.)
Topical SolutionTopikal çözelti
TotalToplam
Total  Microbial CountToplam mikrobiyal sayım
Total HeightToplam yükseklik
Total Organic Carbon (TOC)Toplam Organik Karbon
Total Viable Aerobic CountToplam canlı aerobik sayımı
ToxicToksik/Zehirli
ToxicityToksisite/Zehirlilik
Toxicopharmacological DocumentationToksikofarmakolojik belgeleme
ToxinToksin
TraceEser/İz
Traceabilityİzlenebilirlik
Trade NameMarka
TrajectoryYörünge
TransdermalTransdermal
Transdermal PatchTransdermal flaster
Transdermal SystemsTransdermal Sistemler
Transdermal UseTransdermal uygulama
TransformationDönüşüm
TransfusionTransfüzyon
TransientGeçici
TranslucentYarı Saydam
Transmissible Spongiform EncephalopathyBulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati
TransmissionAktarım/İletim
Transmitted Lightİletilmiş Işık
TransparentSaydam
TreatMuamele etmek/Tedavi etmek
TreatmentTedavi/Muamele
Trend AnalysisEğilim analizi
TripletÜçlü
Triplicate Üç tekrar
TriturateKarışım
True DensityGerçek yoğunluk
Tumbling MixerTamburlu karıştıcı
Turbidimetric AnalysisBulanıklık analizi
TurbidityBulanıklık
Type I VariationsTip I Değişiklikler
Type II VariationsTip II Değişiklikler
UltrafiltrationUltrafiltrasyon
Ultrasonic BathUltrasonik banyo
UltravioletMorötesi/Ultraviyole
Ultraviolet Light SourceUltraviole ışık kaynağı
Ultraviolet MicroscopeUltraviyole mikroskop
Ultraviolet SpectrophotometerUltraviyole Spektrofotometre
UncoatedKaplanmamış
Undesirable Effectsİstenmeyen etkiler
UniformTekdüze
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
UniformityTekdüzelik
UnitBirim
Unit Dose ContainerBirim doz kabı
United States Pharmacopeia (USP)Amerikan Farmakopesi
UnlubricateYağını temizleme
Unprocessed Bulkİşlenmemiş Yığın/Kitle
Unsaponifiable MatterSabunlaşmayan madde
UnsaturatedDoymamış
UnstableDayanıksız
Upper Specification LimitÜst spesifikasyon sınırı
Upside – DownBaş Aşağı
UptakeAlım
Urethral GelÜretra jeli
Urethral StickÜretra çubuğu
Urethral UseÜretraya  uygulama
UrinaryÜriner
UrologyÜroloji
UsageDozaj/Kullanım
Use of AdministrationUygulama yolu
VaccinateAşılamak
VaccinationAşılama
VaccineAşı
Vacuum PumpVakum pompası
Vaginal CapsuleVajinal kapsül
Vaginal Capsule  HardVajinal sert kapsül
Vaginal Capsule SoftVajinal yumuşak kapsül
Vaginal CreamVajinal krem
Vaginal delivery systemVajinal salım sistemi
Vaginal DeviceVajinal araç
Vaginal EmulsionVajinal emülsiyon
Vaginal FoamVajinal köpük
Vaginal GelVajinal jel
Vaginal LiquidVajinal sıvı
Vaginal OintmentVajinal merhem
Vaginal SolutionVajinal çözelti
Vaginal SpongeVajinal sünger(Vet.)
Vaginal Sponge ApplicatorVajinal sünger  uygulayıcısı/aplikatörü(Vet.)
Vaginal SuspensionVajinal süspansiyon
Vaginal TabletVajinal tablet
Vaginal UseVajinal uygulama
ValidationValidasyon/Geçerlilik/Onay
Vapor Phase HydrolysisBuhar fazı hidrolizi
VasoconstrictionVazokonstriksiyon/Damar büzülmesi
VasoconstrictorVazokonstriktör/Damar büzücü
VasodilatationVazodilatasyon/Damar genişlemesi
VasodilatorVazodilatör/Damar genişletici
Vegetable SubstanceBitkisel madde
VehicleTaşıyıcı/Araç
VeinVen
VelocityHız
VendorVerici
Vent – TubeBoşaltım borusu
VentilationHavalandırma
Ventilation TubeHavalandırma borusu
VerificationDoğrulama
Very Slightly SolubleÇok az çözünür
Very SolubleÇok çözünür
VesicleVezikül
VesselDamar
VesselKüvet
VeterinaryVeteriner
Veterinary MedicineVeteriner İlacı
ViableCanlı
Viable Airborne MicroorganismsHava kaynaklı canlı mikroorganizma
VialŞişe/Flakon
Viral ClearanceViral arındırma
VirologyViroloji
VirusVirüs
Virus Like ParticlesVirüse benzer partiküller
Virus RemovalVirüsten arındırma
ViscidYapışkan
ViscometerVizkometre
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
ViscosimeterVizkozimetre
ViscosityViskozite
Viscosity CoefficientVizkozite katsayısı
VisibleGörülebilir
VisualGörsel
Visualisation TechniquesGörüntüleme teknikleri
Vital SignYaşamsal belirti
Vitrous SilicaVitröz silika
Void VolumeBoş hacim
Volatile ImpurityUçucu safsızlık
Volatile OilUçucu yağ
VolumeHacim
Volumetric AnalysisVolumetrik analiz
Volumetric ApparatusVolumetrik araç
Volumetric FlaskBalon joje
Volumetric SolutionVolumetrik/Faktörlü çözelti
Ware HouseDepo
Waste Water Treatment Plant (WWTP)Atık Su İşleme Ünitesi
Watch – GlassSaat camı
Water BathSu banyosu
Water-Borne UseOrtam suyuna katarak uygulama(Vet.)
Water for InjectionEnjeksiyonluk  su
Water SoftenerSu yumuşatıcısı
Water Soluble AshSuda Çözünen Kül
Water Soluble ExtractivesSuda Çözünen Ekstraktlar
Wave NumberDalga Numarası
WavelengthDalgaboyu
WaxMum
WebAğ/Keçe
WeighingTartım
Weighing by DifferenceFark yoluyla tartım
WeightAğırlık
Weight  of LacquerLak ağırlığı
Weight UniformityAğırlık tekdüzeliği
Weight VariationAğırlık sapması
Welding AgentKaynak madde
Well – Closed Containerİyi kapanmış kap
Wet Sieving MethodIslak elek yöntemi
Wide – MouthedGeniş ağızlı
Wing-Web-Stab UseKanat zarına batırarak uygulama (Vet.)
Withdrawal and ReboundKesilme/ (Geri) Çekme ve geri tepme
Working StandardÇalışma standardı
Worst CaseEn kötü durum
Wound StickYara çubuğu
X RayX ışını
X Ray DiffractionX ışını difraksiyonu
X RAY EmissionX ışını emisyonu
X Ray MicroscopeX ışını mikroskobu
YeastMaya
ZoneBölge
Zone ConceptBölge kavramı
Zone ReaderBölge okuyucu