Terminoloji

İş ve Ticaret Terminolojisi

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
 • advantage: avantaj
 • advertise: duyurmak
 • advice: tavsiye
 • agenda: gündem
 • apology: özür
 • authorization: yetki
 • bill: fatura
 • brand: marka
 • budget: bütçe
 • change: değişim
 • commission: komisyon
 • comparison: karşılaştırma
 • competition: yarışma
 • competitor: yarışmacı
 • confirmation: onay
 • costs: maliyetler
 • creditor: alacaklı
 • customer: müşteri
 • deadline: son tarih
 • debt: borç
 • debtor: borçlu
 • decision: karar
 • decrease: azaltmak
 • deficit: hesapta açık
 • delivery: teslim
 • department: bölüm
 • description: tanım
 • difference: fark
 • disadvantage: dezavantaj
 • distribution: dağıtım
 • employee: işçi
 • employer: işveren
 • enquiry: soruşturma
 • environment: çevre
 • equipment: ekipman
 • estimate: tahmin
 • experience: deneyim
 • explanation: açıklama
 • facilities: tesisler
 • factory: fabrika
 • fall: düşmek
 • feedback: geri bildirim
 • goal: hedef
 • goods: mal
 • growth: büyüme
 • guarantee: garanti
 • improvement: gelişme
 • increase: artırmak
 • industry: sanayi
 • instructions: talimatlar
 • interest: faiz
 • inventory: envanter
 • invoice: fatura
 • knowledge: bilgi
 • limit: sınır
 • loss: kayıp
 • margin: kenar
 • market: pazar
 • message: mesaj
 • mistake: hata
 • objective: amaç
 • offer: teklif
 • opinion: görüş
 • option: seçenek
 • order: sipariş
 • output: çıktı
 • payment: ödeme
 • penalty: ceza
 • permission: izin
 • possibility: olasılık
 • preparation: hazırlık
 • price: fiyat
 • product: ürün
 • production: üretim
 • profit: kâr
 • promotion: tanıtım
 • purchase: satın alma
 • reduction: indirgeme
 • refund: geri ödeme
 • reminder: hatırlatma
 • repairs: tamirat
 • report: rapor
 • responsibility: sorumluluk
 • result: sonuç
 • retailer: perakendeci
 • rise: yükselmek
 • risk: risk
 • salary: maaş
 • sales: satış
 • schedule: zamanlamak
 • share: pay
 • signature: imza
 • stock: stok
 • success: başarı
 • suggestion: öneri
 • supply: arz
 • support: destek
 • target: hedef
 • transport: taşıma
 • turnover: iş hacmi
 • drop: düşürmek
 • employ: istihdam
 • encourage: cesaretlendirmek
 • establish: kurmak
 • estimate: tahmin
 • exchange: döviz alım satımı
 • extend: genişletmek
 • fall: düşmek
 • fix: düzeltmek
 • fund: finanse etmek
 • get worse: kötü gitmek
 • improve: geliştirmek
 • increase: artırmak
 • inform: bilgi vermek
 • install: kurmak
 • invest: yatırım yapmak
 • invoice: faturalamak
 • join: katılmak
 • lend: ödünç vermek
 • lengthen: uzatmak
 • lower: daha düşürmek
 • maintain: devam etmek
 • manage: yönetmek
 • measure: ölçmek
 • mention: bahsetmek
 • obtain: elde etmek
 • order: sipariş
 • organise: organize etmek
 • owe: borçlu olmak
 • own: sahip olmak
 • pack: paketlemek
 • participate: katılmak
 • pay: ödemek
 • plan: plan yapmak
 • present: sunmak
 • prevent: önlemek
 • process: işlemek
 • produce: üretmek
 • promise: söz vermek
 • promote: terfi etmek
 • provide: sağlamak
 • purchase: satın almak
 • raise: yükseltmek
 • reach: ulaşmak
 • receive: almak
 • recruit: işe almak
 • reduce: azaltmak
 • refuse: reddetmek
 • reject: reddetmek
 • remind: hatırlatmak
 • remove: kaldırmak
 • reply: cevap vermek
 • resign: istifa etmek
 • respond: yanıtlamak
 • return: geri vermek
 • rise: yükselmek
 • sell: satmak
 • send: göndermek
 • separate: ayırmak
 • shorten: kısaltmak için
 • split: ayırmak
 • succeed: başarılı olmak
 • shipping: nakliye
 • suggest: önermek
 • vary: çeşitlemek
 • write: yazmak