Terminoloji

Kültürel Miras Terminolojisi

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
MacerationMaserasyon
Machine Set upMakine ayarı
Macro MoleculeBüyük molekül
Macroscopic CharacteristicsMakroskopik özellikler
MagistralMajistral
Magnetic FieldManyetik alan
Magnetic ResonanceManyetik Rezonans
Magnetic Stirring BarManyetik karıştırma parçası
MaintanenceBakım/İdame
Maize OilMısır yağı
Major VariationBaşlıca değişiklik
Management of OverdoseAşırı doz tedavisi
MandrelMil
ManufacturerÜretici
ManufacturingÜretim
Manufacturing DateÜretim tarihi
Manufacturing ProcessÜretim işlemi
Manufacturing Scale Productionİmalat Ölçekli Üretim (Gerçek Üretim)
MarkerGösterge
Marketing AuthorizationPazarlama yetkisi
Marketing Authorization HolderPazarlama Yetki Sahibi
MassKütle/Yığın
Mass SpectrometryKütle spektrometrisi
Mass UniformityKütle tekdüzeliği
Material Review BoardMalzeme inceleme birimi
Material Safety Data Sheet (MSDS)Malzeme Güvenlik Veri Sayfası
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Matrix – Assisted Laser Desoprtion Ionisation (MALDI)Matriks yardımlı lazer desorpsiyon iyonizasyonu 
MatterMadde
Maximum Valid Concentration (MVC)En yüksek geçerli konsantrasyon
MeanOrtalama
MeasurementÖlçme
Measuring DeviceÖlçek
Measuring SpoonÖlçü kaşığı
Mechanical HysteresisMekanik isteri
Mechanism of ActionEtki mekanizması
Medicated Chewing-GumTıbbi  sakız
Medicated Nail Lacquerİlaçlı tırnak cilası
Medicated Pelletsİlaçlı pellet(Vet.)
Medicated Pendantİlaçlı bandaj(Vet.)
Medicated plasterİlaçlı flaster
Medicated premixİlaçlı premiks(Vet.)
Medicated Vaginal Tamponİlaçlı vajinal tampon
Medicinal ProductTıbbi ürün
Medicine DropperDamlalık
MediumOrtam/Vasat
Meiosis Mayoz
MeioticMayotik
MembraneZar/Membran
Membrane FiltrationZar/Membran Filtre
MenstruationMenstrüasyon
Mesh
Metabolic PathwayMetabolik yolak
MetaboliteMetabolit
Metered Dose InhalerÖlçülü inhalasyon aleti
Metering PumpÖlçme pompası
Metering ValveÖlçme valfi
MethodYöntem
Method of AdministrationUygulama yöntemi
MethylationMetilleme
Metric WeightMetrik ağırlık
Micellar Electrokinetic Chromatography (MEKC)Misel Elektrokinetik Kromatografi
MicelleMisel
MicrobalancesHassas terazi
MicrobeMikrop
Microbial ConsiderationsMikrobik olarak göz önüne alınması gerekenler
Microbial ContaminationMikrobik bulaşma
Microbial CountMikrop sayımı
Microbial GrowthMikrop üremesi
Microbial IsolateMikrop izolatı
Microbial Limit TestMikrop sınır testi
Microbial RecoveryMikrobik geri kazanım
Microbial Retention TestingMikrop tutulma testi
Microbial Retentive FiltersMikrop tutucu filtre
Microbiological Attributes of Non – Sterile Pharmaceutical ProductsSteril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik vasıfları
MicrobiologyMikrobiyoloji
MicrodropletMikrodamlacık
MicroencapsulatedMikrokapsüllenmiş
MicrogramMikrogram
MicroliterMikrolitre
MicrometerMikrometre
MicronMikron
MicronizationMikronize etme
MicroorganismMikroorganizma
MicropipetteMikropipet
Microprocessor Controlled SystemMikroişlemci kontrollü sistem
Microscopic CharacteristicsMikroskopik özellikler
MillDeğirmen
MilliequivalentMiliekivalan/Milieşdeğer
MilligramMiligram
MilliliterMililitre
MillimicronMilimikron
MillimoleMilimol
MillingÖğütme
Milling OperationÖğütme işlemi
MimicTaklit etme
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
MineralMineral
Mineral OilMineral yağ
Minimum Exposure TimeEn küçük maruziyet süresi
MinorKüçük
Minor VariationKüçük değişiklik
MiosisMiyoz
MioticMiyotik
MiscibleHer oranda karışır
MitosisMitoz
MitoticMitotik
MixingKarıştırma
MixtureKarışım
Mobile PhaseHareketli faz
Mobilisation StepHareketlenme aşaması
Mode of ActionEtki şekli
Model ProductModel ürün
ModificationDeğiştirme
Modified ReleaseDeğiştirilmiş salım
Modified Release Dosage FormsDeğiştirilmiş salımlı dozaj şekilleri
Modified Release ProductsDeğiştirilmiş salımlı ürünler
Modified-Release Capsule HardDeğiştirilmiş salımlı sert kapsül
Modified-Release Capsule SoftDeğiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
Modified-Release GranulesDeğiştirilmiş salımlı granül
Modified-Release TabletDeğiştirilmiş salımlı tablet
ModulationDüzenleme
MoietyKısım
MoistureNem
Moisture ContentNem içeriği
Moisture PermeabilityNem geçirgenliği
MolalMolal
MolalityMolalite
MolarMolar
Molar AbsorptivityMolar absorptivite
Molar EllipticityMolar eliptisite
Molar SolutionMolar çözelti
MolarityMolarite
Molded TabletŞekillenmiş tablet
Molecular Mass DistributionMoleküler kütle dağılımı
Molecular WeightMolekül ağırlığı
MoleculeMolekül
Monitoringİzleme
Monochromatic LightMonokromatik ışık
Monoclonal AntibodyMonoklonal antikor
MonographMonograf
Monoisotopic PeakMonoizotopik pik
MonomerMonomer
MonomericMonomerik
MonospecificMonospesifik
Morphologic CharacteristicsMorfolojik özellikler
MorphologyMorfoloji
Mother LiquorAna sıvı
Motion SicknessTaşıt tutması
Moulded GlassKalıplanmış cam
Mouth WashAğız yıkama
Mouth Wash Tablet for SolutionAğız yıkama çözelti tableti
MouthpieceAğızlık
Moving – Belt InterfaceHareketli ara yüzey
MucilageYapışkan sıvı
Muco Adhesive Buccal TabletMukozaya yapışan ağız içi tableti
MucolyticMukolitik
MucosaMukoza
Mucous MembraneMukoz zar
Multidose containerÇok dozlu kap
Multidose container with airless pumpHavasız pompalı çok dozlu kap
Multiple Tube MethodÇoklu tüp yöntemi
Multiple Unit ContainerÇok dozlu kap
MultipuncturerÇoklu ponksiyon aleti
Mutual Recognition Procedure (MRP)Karşılıklı Tanıma  İşlemi
MycobacteriaMikobakteri
MycoplasmaMikoplazma
MydriasisMidriyazis
MydriaticMidriyatik
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
NanogramNanogram
NarcoticNarkotik
Narcotic AnalgesicNarkotik analjezik
Nasal ApplicatorBurun aplikatörü
Nasal CreamBurun kremi
Nasal DropsBurun damlası
Nasal Drops, EmulsionBurun damlası, emülsiyon
Nasal Drops, SolutionBurun damlası, çözelti
Nasal Drops, SuspensionBurun damlası,  süspansiyon
Nasal GelBurun jeli
Nasal OintmentBurun merhemi
Nasal PowderBurun tozu
Nasal SprayBurun spreyi
Nasal Spray, EmulsionBurun spreyi, emülsiyon
Nasal Spray, SolutionBurun spreyi, çözelti
Nasal Spray, SuspensionBurun spreyi, süspansiyon
Nasal StickBurun çubuğu
Nasal UseBuruna uygulama
Nasal WashBurun yıkama
Near InfraredYakın İnfrared/Yakın kızıl ötesi
Nebulisation SolutionNebülizasyon çözeltisi
Nebulisation UseNebülizasyon uygulaması
NebuliserNebülizör
Nebuliser EmulsionNebülizör ile inhalasyon emülsiyonu
Nebuliser LiquidNebülizör ile inhalasyon sıvısı
Nebuliser SolutionNebülizör ile inhalasyon çözeltisi
Nebuliser SuspensionNebülizör ile inhalasyon süspansiyonu
NecrotizingNekroz oluşturucu
Needleİğne
Needle Applicatorİğne aplikatörü
Negligibleİhmal edilebilir
NephelometryNefelometri
NeurolepticNöroleptik
NeuronNöron/Sinir hücresi
NeutralizationNötralleştirme
NeutralizeNötralize etmek
NeutralizerNötralize edici
New Active SubstanceYeni etkin madde
New Chemical EntityYeni etkin madde
New Drug Application (NDA)Yeni Ürün Başvurusu
NoiseParazit (HPLC) / Gürültü
Noise LevelGürültü düzeyi (HPLC)
NomenculatureTerminoloji
Non – ApplicableUygulanamaz
Non – Conforming MaterialUygun olmayan malzeme
Non – ViableCansız
Non – Viable ParticulateCansız partikül
Non FatalÖlümcül olmayan
Non Inferiority TrialsÖnemli denemeler
Non Polar BondPolar olmayan bağ
Non PyrogenPirojensiz
Non PyrogenicPirojenik olmayan
Non ToxicToksik olmayan
Nonaqueous LiquidSusuz sıvı
Nonendogenous VirusEndojen olmayan virüs
Nonparenteral Dosage FormParenteral olmayan dozaj şekli
Nonsterile ComponentsSteril olmayan bileşenler
Normalisation MethodNormalize etme yöntemi
Not More Than (NMT)En yüksek değer (bundan fazla olmamalı)
NotchÇentik
Notice to ApplicantsBaşvuranlara duyuru
NozzlePüskürtücü başlık
Nuclear Magnetic Resonance (NMR)Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
NucleusÇekirdek
Nucleic AcidNükleik asit
Nutritional SupplementBesinsel destekleyici
NutritiveBesleyici
ObjectiveAmaç
OcclusiveTıkayıcı
Ocular SystemGöz sistemi
Ocular UseGöze uygulama
Oculonasal UseGöz ve burun yoluyla uygulama(Vet.)
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
OdorKoku
Oil BathYağ banyosu
Oily SolutionYağlı çözelti
OintmentMerhem
Oleaginous BaseYağlı baz
Oligomeric FormOligomerik şekil
OncologyOnkoloji
Ongoing ValidationDevam eden validasyon/onay/geçerlilik
OpalescenceOpaklık/Saydam olmama
OpaqueOpak/Saydam olmayan
Open Capillary MethodAçık Kapiler Yöntem
OperationAmeliyat/Operasyon
Operation Qualification (OQ)Operasyon Niteliği
Ophtalmic InsertGöz diski
Ophthalmic SolutionGöz çözeltisi
OpthalmicOftalmik
Optical RotationOptik çevirme
OptimalEn uygun
OptimisationOptimize etme
OralOral yolla/Ağız yoluyla
Oral DropsOral damla
Oral Drops, EmulsionOral damla, emülsiyon
Oral Drops, SolutionOral damla, çözelti
Oral Drops, SuspensionOral damla, süspansiyon
Oral EmulsionOral emülsiyon
Oral GelOral jel
Oral GumOral sakız
Oral LiquidOral sıvı
Oral LyophilisateOral liyofilizat
Oral PasteOral pat
Oral PowderOral toz
Oral SolutionOral çözelti
Oral SuspensionOral süspansiyon
Oral SyringeAğızdan kullanım için şırınga
Oral UseOral/Yutarak uygulama
Ordinary ImpuritiesOlağan safsızlıklar
OrganicOrganik
Organic ChemistryOrganik kimya
Organic Scavenging DeviceOrganik Temizleme Cihazı
OrganismOrganizma
Organoleptic CharacteristicsDuyusal/Organoleptik özellikler
Organoleptic EvaluationDuyu yoluyla/ Organoleptik değerlendirme
OrificeDelik/Açıklık
Original ProductOrijinal/Özgün ürün
Orodispersible TabletAğızda dağılan tablet
Oromucosal CapsuleAğız mukoza kapsülü
Oromucosal DropsAğız mukoza damlası
Oromucosal GelAğız mukoza jeli
Oromucosal LiquidAğız mukoza sıvısı
Oromucosal PasteAğız mukoza patı
Oromucosal SolutionAğız mukoza çözeltisi
Oromucosal SprayAğız mukoza spreyi
Oromucosal SuspensionAğız mukoza süspansiyonu
Oromucosal UseAğız mukozası yolu ile uygulama
Oropharyngeal useAğız-yutak yolu ile uygulama
Orphan DrugYetim İlaç
OsmolalityOzmolalite
OsmolarityOzmolarite
Osmolarity TestOzmolarite testi
OsmoleOzmol
OsmometerOzmometre
OsmosisOzmoz
Osmotic PressureOzmotik basınç
OticKulakla ilgili
Otic SolutionKulak çözeltisi
Out – of Specification EventSpesifikasyon dışı durum
Out of SpecificationSpesifikasyon dışı
Outer CapDış kapak
Outer CartonKutu
Outer PackageDış ambalaj
Outer SealDış conta
OutsetBaşlangıç
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
OvaryYumurtalık
Over The Counter Drugs (OTC)Reçetesiz Satılan İlaçlar
OverdoseAşırı doz
OverlapÜst üste çakışma
OversealÜst conta
OxidationYükseltgenme/Oksidasyon
Oxidation – Reduction (Redox) TitrationYükseltgenme – İndirgenme (Redoks) titrasyonu
Oxidising AgentOksitleyici madde
Oxygen – Flask Combustion MethodOksijen ile yakma yöntemi
Ozone Depleting Compounds (ODC)Ozon tüketen moleküller
Paravertebral useParavertebral uygulama(Vet.)
Parent DrugAna ilaç
PastillePastil
Pathologic FindingsPatolojik bulgular
PathophysiologicalPatofizyolojik
Pediatric DevelopmentÇocuk gelişimi
Periarticular useEklem çevresine uygulama
Perineural useSinir çevresine uygulama
PessaryOvül
Pharmacodynamic Drug InteractionsFarmakodinamik İlaç Etkileşimleri
PillulesPilül
PipettePipet
Pipette applicatorPipet aplikatörü
Plasma Protein BindingPlazma protein bağlanması
PoulticeLapa
Pour-onDökme sıvısı(Vet.)
Pour-on containerDökme şişesi(Vet.)
Pour-on emulsionDökme emülsiyonu(Vet.)
Pour-on solutionDökme çözeltisi(Vet.)
Pour-on suspensionDökme süspansiyonu(Vet.)
Pour-on useDökerek uygulama(Vet.)
Powder and solvent for endocervical gelEndoservikal jel tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for oral solutionOral çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for oral suspensionOral süspansiyon tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for sealantDoku yapıştırıcı toz ve çözücüsü
Powder and solvent for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon tozu ve çözücüsü
Powder for bladder irrigationMesane yıkama çözeltisi için toz
Powder for nebuliser solutionNebulizör çözeltisi için toz
Powder for nebuliser suspensionNebulizör süspansiyonu için toz
Powder for oral solutionOral çözelti tozu
Powder for oral suspensionOral süspansiyon tozu
Powder for rectal solutionRektal çözelti tozu
Powder for rectal suspensionRektal süspansiyon tozu
Powder for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti için toz
Powder for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti tozu
Powder for suspension for fish treatmentBalık tedavisi için süspansiyon tozu(Vet.)
Powder for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon tozu
Powder for syrupŞurup için toz
Pre-filled penKullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi
Pre-filled syringeKullanıma hazır dolu enjektör
Pre Natal ToxicityDoğum öncesi toksisite
Premix for medicated feeding stuffİlaçlı ön karışım(Vet.)
Pressured containerBasınçlı kap
Pressurised inhalation, emulsionAerosol inhalasyon, emülsiyon
Pressurised inhalation, solutionAerosol inhalasyon, çözelti
Pressurised inhalation, suspensionAerosol inhalasyon, süspansiyon
Prick test applicatorPrik test aplikatörü
Primary PharmacodynamicBirincil farmakodinamik
Proarrhytmic PotentialAritmi oluşturma potansiyeli
Prolonged ReleaseUzatılmış salım
Prolonged-release capsule, hardUzatılmış salımlı sert kapsül
Prolonged-release capsule, softUzatılmış salımlı yumuşak kapsül
Prolonged-release granulesUzatılmış salımlı granül
Prolonged-release tabletUzatılmış salımlı tablet
Pulsatile-release intraruminal deviceAralıklı salım sağlayan rumen içi cihaz (Vet.)
Pure SteamSaf buhar
PurgativePürgatif
PurgeTahliye
Purge and TrapTasfiye ve Tutma
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
PurificationSaflaştırma
Purification TechniqueSaflaştırma tekniği
Purified WaterSaf su
PuritySaflık
Purity TestSaflık testi
PycnometerPiknometre
Pycnometric DensityPiknometrik yoğunluk
PyreticPiretik /Ateş yükseltici
Pyrogen Pirojen
PyrogenityPirojenite
PyrolysisPiroliz
Pyrolytically Coated TubePirolitik olarak kaplanmış tüp
QuadrupoleKuadropol/Dört kutuplu
QualificationNitelik
Qualified ImpuritiesNitelenen safsızlıklar
QualitativeNitelik
Qualitative AnalysisNitel analiz
QualityKalite
Quality AssuranceKalite güvence
Quality ControlKalite kontrol
Quality Record ControlKalite kayıt kontrolü
Quantification LimitMiktar tayin sınırı
QuantitativeNicelik
Quantitative AnalysisNicel analiz
QuarantineKarantina
QuartzKuvars
RacemicRasemik
RacemizationRasemizasyon
RadianRadyan
RadiationRadyasyon
RadioactiveRadyoaktif
Radioactive PharmaceuticalsRadyoaktif ilaçlar
RadioactivityRadyoaktivite
Radiochemical PurityRadyokimyasal saflık
RadiologyRadyoloji
RadionuclideRadyonüklit
Radionuclide GeneratorRadyonüklit jeneratör
RadiopharmaceuticalRadyofarmasötik
Raman ResonanceRaman Rezonansı
Raman SpectrometryRaman Spektrometrisi
RandomRastgele
RandomizeRastgele dağıtmak
Randomize DistrubutionRastgele dağılım
Randomize SamplingRastgele örnekleme
RangeAralık
Rapeseed OilKolza tohumu yağı
RatSıçan
Rate of Water UptakeSu kullanım hızı
Rate per MinuteDakikadaki hız
RatioOran
Raw MaterialHammadde
Raw Material SpecificationHammadde spesifikasyonu
Re – EvaluationTekrar değerlendirme
Re – Evaluation DateTekrar değerlendirme tarihi
Re – UptakeGeri – Alım
ReactionReaksiyon/Tepkime
ReactiveReaktif
ReactivityReaktivite
ReactorReaktör
Readily Carbonisable SubstancesKolay karbonize olabilen maddeler
Ready to Use MediaKullanıma hazır besiyeri
Ready to Use ProductKullanıma hazır ürün
ReagentReaktif/Belirteç
Reagent SprayerReaktif/Belirteç püskürtücü
Real Time Stability TestGerçek süre stabilite çalışması
ReappearTekrar oluşmak
RecallGeri çekme
Receiving TubeToplama tüpü
ReceptorReseptör
ReciprocalKarşılıklı
Reconstituted SolutionSulandırılarak hazırlanan çözelti
Reconstituted Solution StabilitySulandırılarak hazırlanan çözelti stabilitesi
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Reconstituted SuspensionSulandırılarak hazırlanan süspansiyon
Recoveryİyileşme/Geri kazanım/Geri dönme
Rectal capsuleRektal yumuşak kapsül
Rectal Capsule, SoftRektal yumuşak kapsül
Rectal CreamRektal krem
Rectal EmulsionRektal emülsiyon
Rectal FoamRektal köpük
Rectal GelRektal jel
Rectal OintmentRektal merhem
Rectal SolutionRektal çözelti
Rectal SuspensionRektal süspansiyon
Rectal TamponRektal tampon
Rectal UseRektal uygulama
RecurrenceYineleme
Redox TitrationYükseltgenme – İndirgenme Titrasyonu
Reduced PressureDüşük basınç/vakum
Reducing Agentİndirgen madde
Reducing Substanceİndirgen madde
Reductionİndirgenme
ReferenceReferans
Reference ElectrodeReferans elektrot
Reference Member State (RMS)Referans Üye Ülke
Reference StandardReferans standart
Reference Standard Endotoxin (RSE)Endotoksin Referans Standardı
RefineRafine
Reflected LightYansımış ışık
Reflection (Electrostatic Mirror)Yansıma
ReflectorYansıtıcı
RefractionKırılma
Refractive IndexKırılma indisi
RefractometerRefraktometre
Refractometric IndexKırılma indisi
RefractometryRefraktometri
RefrigenceKesişme
RegenerateYenilenmek
RegenerationYenilenme
RegistrationRuhsatlandırma
RegressionGerileme
RegulationDüzenleme
RegulatoryRuhsatlandırma ile ilgili/Düzenleyici
Regulatory AffairsRuhsatlandırma işleri
RehabilitationYeniden iyileştirme
ReheatTekrar ısıtma
RehydrationSu kaybını giderme
RelapseYineleme/Tekrarlama
Related Substancesİlgili bileşikler
Relative DensityBağıl yoğunluk
Relative HumidityBağıl nem
Relative RetentionBağıl alıkonma
Relative SolubilityBağıl çözünürlük
Relative Standard DeviationBağıl standart sapma
Relative ViscosityBağıl viskozite
ReleaseSalım
Release AnalysisSalım analizi
Release SpecificationSalım özellikleri
Relevant Virusİlgili virüs
RemissionGerileme
RenalBöbreklere ait
ReniformBöbrek şeklinde
Reniform PiecesBöbrek şeklinde parçalar
RepackagingTekrar ambalajlama
Repeat ActionTekrar etkisi
Repeat Dose ToxicityYinelenen doz toksisitesi
RepeatabilityTekrarlanabilirlik
RepellantUzaklaştırıcı
ReplicateTekrarlama/Eşleme
Replicate InjectionÇoklu enjeksiyon
Representative SampleTanıtım numunesi
ReprocessingTekrar işleme
ReproducibilityTekrarlanabilirlik
Reproductive or Developmental ToxicityÜreme veya gelişimsel toksisite
RequirementGereksinim
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Reserve (Retained) ProductTutulmuş ürün
Residual SolventsArtık çözeltiler
Residual TitrationKalıntı/Artık titrasyonu
ResidueKalıntı/Artık
Residue on EvaporationBuharlaşma kalıntısı/artığı
Residue on IgnitionYakma kalıntısı/artığı
ResinReçine
Resistance Performance TestDirenç performans testi
Resistivity MeterDirenç ölçer
Resolution SolutionAyrışma çözeltisi
Resolving GelAyrıştırıcı jel
Resolving PowderAyrıştırıcı toz
ResonanceGirişim
ResorptionTekrar emilim
Respiratory Protective Equipment (RPE)Solunum Koruyucu Donanım(SKD)
Respiratory UseSolunum yoluna uygulama
Rest PointDinlenme noktası
RestrictionKısıtlama
Retained SampleTutulmuş numune
RetardUzun etkili
Retention FactorAlıkonma faktörü
Retention TimeAlıkonma zamanı
Retest periodTekrar test süresi
Retrospective ValidationGeriye dönük validasyon/geçerlilik/onay
Returned ProductsGeri dönen ürünler
RevalidationTekrar onaylama/validasyon
Reverse OsmosisTers ozmoz
Reversed PhaseTers faz
ReversibleGeri dönüşümlü
ReworkYeniden işleme
Rheostat ControlReostat kontrolü
Rheumatoid ArthritisRomatoid artrit
RheumatologyRomatoloji
Risk and Safety PhrasesRisk ve güvenlik deyimleri
Risk AssessmentRisk değerlendirme
Risk LevelRisk düzeyi
RodÇubuk
Room TemperatureOda sıcaklığı
Rotating ViscometerDöner vizkometre
RotationÇevirme
Route of AdministrationUygulama yolu
Route of Administration not ApplicableAlışılagelmişin dışındaki uygulama yolları
Routine AnalysisRutin analiz
Routine Quality Control TestingRutin Kalite Kontrol Testi
Rubber StopperLastik/Kauçuk tıpa
Run (HPLC)Deneme (HPLC)
Running waterAkan su
SachetTek dozluk paket
Safety Assesment GuidelineGüvenlik değerlendirme kılavuzu
Safety PharmacologyGüvenilirlik farmakolojisi
Safety TestsGüvenilirlik testleri
SampleNumune
Sample Derivatization ProcedureNumune türetme işlemi
SamplingNumune alma
Sampling ConsiderationsNumune almada dikkat edilmesi gereken noktalar
Sampling SiteNumune alanı
SanitarySıhhi/Sağlıklı
SanitationSıhhi temizlik
Saponifiable MatterSabunlaşabilen madde
Saponification ValueSabunlaşma değeri
SaponifySabunlaşma
SaturateDoyurmak
Saturated solutionDoymuş çözelti
ScabacideUyuz ilacı
ScaleÖlçek
Scale – UpÖlçek büyütmek
ScanTarama
Scanning Electron MicroscopyElektron tarama mikroskobu
ScarifierKazıntı cihazı(Vet.)
Scientific DataBilimsel veri
ScopeKapsam
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
ScoreÇentik/Sonuç
ScratchingKazıma
Screen TestTarama testi
Screw CapVidalı kapak
SealConta
SealantDoku yapıştırıcısı
SealedYalıtılmış kapama
Sealing RingConta
Secondaryİkincil
Secondary Identificationİkincil tanıma
Secondary Packaging Materialİkincil ambalaj malzemesi
Secondary Pharmacodynamicİkincil farmakodinamik
SecretionSalgılama
SedationSakinlik/Sedasyon
SedimentÇökelti
SedimentationÇökme
SegmentKatman
SegregationAyırım
Selective Media Seçici besi yeri/ortam
Self Adhesive LabelKendinden yapışkanlı etiket
Self SealingKendinden yalıtılmış
Semi  FluidYarı akışkan
Semi  SolidYarı katı
Semi Solid MassYarı katı kütle
Semilogarithmic PaperYarı logaritmik kağıt
SensitivityDuyarlılık/Hassasiyet
SensorAlmaç
SeparationAyırma
Separating FunnelAyırma hunisi
SepticSeptik
SequenceArdışık
Sequence TableArdışıklık tablosu
SettleDibe çökmek/yerleşmek
SevereŞiddetli
Severe LachrymatorŞiddetli göz yaşartıcı
ShaftMil
ShakeÇalkalamak
ShampooŞampuan
Shear ForceKayma kuvveti
Shear RateKayma hızı
Shear StressKayma gerilimi
SheathKılıf
Shelf – LifeRaf ömrü
Shelf  Life After first Openingİlk açıldıktan sonra raf ömrü
Shift TestKayma testi
Short-Term Exposure Level (STEL)Kısa Süreli Maruz Kalma Düzeyi
ShynthesisSentez
Side EffectYan etki
SieveElek
Sieve TestElek testi
Sieving MethodsEleme yöntemleri
Signal to Noise Ratio  (HPLC)Sinyal Gürültü Oranı (HPLC)
SignificantÖnemli/Anlamlı
Significant Processing StepÖnemli üretim aşaması
Silanized SilicagelSilanlanmış silikajel
SiliconeSilikon
SineSinüs(mat.)
Single – BlindTek – Kör
Single – Dose ContainerTek dozluk kap
Single Beam SpectrophotometerTek Işın Demetli Spektrofotometre
Single DoseTek doz
Single Dose ToxicityTek doz toksisitesi
Single Point MeasurementTek nokta ölçümü
Single Unit ContainerTekli birim doz kabı
Single UseTek kullanımlık
Sink ConditionsÇökme koşulları
SiphoningSifonlama
SizeBoyut
Size – Exclusion Chromatography (HPLC)Boyut Dışlama Kromatografisi (HPLC)
Skin ScarificationDeriyi çizerek uygulama
SlightlyAz/Hafif
Slightly SolubleAz çözünür
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
SlopeEğim
Small Volume InjectionsKüçük hacimli enjeksiyon çözeltisi
Soft Gelatin CapsuleYumuşak jelatin kapsül
SoftwareProgram/Yazılım
SolidKatı
Solid State StabilityKatı hal dayanıklılığı
SolidificationKatılaştırma
Solidification TemperatureKatılaşma sıcaklığı
Solubility FlaskÇözme kabı
Soluble TabletÇözünebilir tablet
SolutionÇözelti
Solution CompositionÇözelti bileşimi
Solution for blood fraction modificationKan fraksiyonu modifikasyonu çözeltisi
Solution for HemodiafiltrationHemodiyafiltrasyon çözeltisi
Solution for HemodialysisHemodiyaliz çözeltisi
Solution for HemofiltrationHemofiltrasyon çözeltisi
Solution for Infusionİnfüzyon çözeltisi
Solution for InjectionEnjeksiyonluk çözelti
Solution for Intravesical Useİntravesikal kullanım çözeltisi
Solution for Iontophoresisİyontoforez çözeltisi
Solution for Organ PreservationOrgan saklama çözeltisi
Solution for Peritoneal DialysisPeritonal diyaliz çözeltisi
SolventÇözücü
Solvent CompatibilityÇözücü uygunluğu
Solvent for Parenteral UseParenteral uygulama için çözücü
SorptionSoğurma
Sparging DeviceDağıtıcı cihaz
Sparingly SolubleEser miktarda çözünür
SpatialBoyutsal
SpatulaSpatül
Special PrecautionsÖzel önemler
Special WarningsÖzel uyarılar
Special WasteÖzel atık
SpecificÖzgün
Specific AbsorbanceÖzgün absorbans
Specific GravityÖzgül ağırlık
Specific Optical RotationSpesifik optik çevirme
Specific Surface AreaSpesifik yüzey alanı
SpecificityÖzgünlük
Specimen Örnek
SpectraSpektrumlar
SpectrometerSpektrometre
SpectrophotometerSpektrofotometre
Spectroscopic TechniquesSpektroskopik teknikler
SpectrumSpektrum/Tayf
SpheroidalKüremsi
SpindleMil
Spiral SpringSpiral yay
SpiritUçucu madde
Split RatioBölünme oranı
SpontaneouslyKendiliğinden
Spore StripsBakteri sporları şeridi
SpotLeke
Spot-onDamlatma sıvısı(Vet.)
Spot-on ApplicatorDamlatma aplikatörü(Vet.)
Spot-on EmulsionDamlatma emülsiyonu(Vet.)
Spot-on SolutionDamlatma çözeltisi(Vet.)
Spot-on SuspensionDamlatma süspansiyonu(Vet.)
Spot-on UseDamlatma ile uygulama(Vet.)
SprayPüskürtme/Sprey
Spray ContainerSprey kabı
Spray GunPüskürtücü tabanca
Spray PumpSprey pompası
Spray ValveSprey vanası
SpreaderYayıcı
SprinkleSerpmek
Stab VaccinatorBatırarak aşı uygulayıcı
StabilityDayanıklılık
StainBoya/Boyamak
StainingBoyama
Stand by Beklemede
StandardStandart
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
Standard DeviationStandart sapma
Standard Operation Procedure (SOP)Standart Uygulama İşlemi
StandardizationStandardizasyon
Starting – LineBaşlama çizgisi
Starting MaterialsBaşlangıç maddeleri
Stationary PhaseSabit/Durgun Faz
Statistical Analysisİstatistiksel analiz
Statistical Process Controlİstatistiksel işlem kontrolü
Statisticsİstatistik
Steady StateKararlı durum
Steam SterilizationBuhar sterilizasyonu
Stereochemical InteractionStereokimyasal etkileşim
StereoisomerStereoizomer
SterileSteril
Sterile ComponentsSteril bileşenler
Sterile ConcentrateSteril konsantrat
Sterile FieldSteril alan
Sterile Purified WaterSteril saf su
Sterile Water for Inhalationİnhalasyon için steril su
Sterile Water for InjectionSteril enjeksiyonluk su
Sterile Water for IrrigationYıkama için steril su
SterilisationSterilizasyon
SterilitySterilite
Sterilization by FiltrationFiltrasyon  ile sterilizasyon
Sterilization by Ionizing Radiationİyonlama radyasyonu ile sterilizasyon
StickÇubuk
Sticking PlasterYara bandı
StimulateUyarmak
StirKarıştırmak
StirringKarıştırma
Stirring BarKarıştırma çubuğu
StochiometryStokiyometri
Stomach IrrigationMide yıkama
Stomach IrrigationMide yıkama çözeltisi (farmasötik form için)
Stop – WatchKronometre
Storage ConditionsSaklama koşulları
Storage TankDepolama tankı
StrainSuş
Stream of AirHava akışı
StreptococcusStreptokok
Stress TestGerilim/Zorlama testi
StripŞerit
StructureYapı
SubacuteSubakut
SubchronicSubkronik
Subconjunctival UseKonjonktiva altına uygulama
SubcutaneousDeri altına zerk olunan
Subcutaneous UseDeri altına uygulama
SubgroupAltgrup
SubjectDenek (Klinik Araştırmalar)
SubjectKonu
SublimateSüblimleşme
Sublingual SprayDilaltı spreyi
Sublingual TabletDilaltı tablet
Sublingual useDilaltı uygulama
SubstanceMadde
SubstituteYerine geçme
SubstrateSubstrat
SubunitAltbirim
SufficientYeterli
SuitabilityUygunluk
Sulphated AshSülfat külü
Summary of Product Pharacteristics (SPC, SmPC)Kısa Ürün Bilgileri (KÜB)
SupercooledFazla soğutulmuş
Supercritical Fluid Chromatography (SFC)Süperkritik Akışkan Kromatografisi(SAK)
Supernatant LiquidÜst faz
SupportDestek
SuppositorySupozituvar
SurfaceYüzey
Surface AreaYüzey alanı
Surface Hydrolytic ResistanceYüzey hidrolitik direnç
Surface TensionYüzey gerilimi
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
SurfactantYüzey aktif madde
Surgical MaterialCerrahi malzeme
SusceptibleDuyarlı
SuspensionSüspansiyon
Suspension for InjectionEnjeksiyonluk süspansiyon
Sustained ReleaseSürekli salım
SutureDikiş/Cerrahi iplik
SwabSıyırma
Sweetener AgentTatlandırıcı madde
SwirlŞiddetle karıştırmak
SymbolSembol
SymmetrySimetri
SympatholyticSempatolitik
SympathomimeticSempatomimetik
SymptomBelirti
SyndromSendrom
SynergicSinerjik
SyntheticSentetik
SyringeEnjektör
SyrupŞurup
System SuitabilitySistem uygunluğu
Systemic ActionSistemik etki
TablespoonYemek kaşığı
TabletTablet
Tablet CompressingTablet basımı
Tablet ContainerTablet kabı
Tablet for Rectal SolutionRektal çözelti  tableti
Tablet for Rectal SuspensionRektal süspansiyon tableti
Tablet for Vaginal SolutionVajinal çözelti  tableti
Tablet PropertiesTablet özellikleri
Tablet ShapeTablet şekli
Tablet SizeTablet boyutu
Tablet TriturateTablet karışımı
Tabletting MachineTablet makinası
Tandem Mass SpectrometryTandem Kütle Spektrometri
TankTank
Tap WaterMusluk suyu
Tapped DensitySıkıştırılmış yoğunluk
Target IndicationHedef indikasyon
TasteTat
TeaspoonÇay kaşığı
Teat dipMeme ucu daldırma sıvısı (Vet.)
Teat dip concentrateMeme ucu daldırma konsantratı (Vet.)
Teat Dip EmulsionMeme ucu daldırma emülsiyonu (Vet.)
Teat Dip SolutionMeme ucu daldırma çözeltisi (Vet.)
Teat Dip SuspensionMeme ucu daldırma süspansiyonu(Vet.)
Teat sprayMeme ucu spreyi (Vet.)
Teat Spray SolutionMeme ucu sprey çözeltisi (Vet.)
Teat StickMeme ucu yapışkanı (Vet.)
Teat UseMeme ucuna uygulama (Vet.)
TemperatureSıcaklık
TendencyYatkınlık/Eğilim
Tensile StrengthGerilim kuvveti
TensionGerilim
TeratogenTeratojen
TeratogenicTeratojenik
TeratogenicityTeratojenite
TerminologyTerminoloji
TertiaryTersiyer/Üçüncül
Tertiary PackageÜçüncül ambalajlama
TestTest/Deney
Test TubeDeney tübü
Testing FrequencyDeneme sıklığı
Theoretical PlateTeorik plaka
TherapeuticTedavi edici/terapötik
Therapeutic EfficacyTerapötik etkinlik
Therapeutic EquivalenceTerapötik eşdeğerlik
Therapeutic IndexTedavi indeksi
Therapeutic IndicationsTerapötik İndikasyonlar
TherapyTedavi
Thermal AnalysisTermal Analiz
Thermal ConductivityTermal İletkenlik
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
ThermobalanceTermo Denge
ThermocoupleSıcaklık Sensörü
Thermofor Sıcak Su Torbası
ThermoformIsı ile Şekillendirilmiş
ThermogravimetryTermogravimetri
ThermometerTermometre
ThermoplasticTermoplastik
ThermosprayTermosprey
ThermostableIsıya dayanıklı
Thickening AgentKıvamlaştırıcı madde
ThicknessKalınlık
Thin Layer Chromatography (TLC)İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)
ThixotrophyTiksotropi
Time DependentSüreye bağlı
TinctureTentür
Tincture d’iodeTentürdiyot
TissueDoku
TitrantTitre eden çözelti
TitrateTitre etmek
TitrationTitrasyon
TitrimetryTitrimetri
ToleranceTolerans
TonicTonik
ToothpasteDiş macunu
Top-Dressing UseYem üzerine dökerek uygulama(Vet.)
Topical SolutionTopikal çözelti
TotalToplam
Total  Microbial CountToplam mikrobiyal sayım
Total HeightToplam yükseklik
Total Organic Carbon (TOC)Toplam Organik Karbon
Total Viable Aerobic CountToplam canlı aerobik sayımı
ToxicToksik/Zehirli
ToxicityToksisite/Zehirlilik
Toxicopharmacological DocumentationToksikofarmakolojik belgeleme
ToxinToksin
TraceEser/İz
Traceabilityİzlenebilirlik
Trade NameMarka
TrajectoryYörünge
TransdermalTransdermal
Transdermal PatchTransdermal flaster
Transdermal SystemsTransdermal Sistemler
Transdermal UseTransdermal uygulama
TransformationDönüşüm
TransfusionTransfüzyon
TransientGeçici
TranslucentYarı Saydam
Transmissible Spongiform EncephalopathyBulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati
TransmissionAktarım/İletim
Transmitted Lightİletilmiş Işık
TransparentSaydam
TreatMuamele etmek/Tedavi etmek
TreatmentTedavi/Muamele
Trend AnalysisEğilim analizi
TripletÜçlü
Triplicate Üç tekrar
TriturateKarışım
True DensityGerçek yoğunluk
Tumbling MixerTamburlu karıştıcı
Turbidimetric AnalysisBulanıklık analizi
TurbidityBulanıklık
Type I VariationsTip I Değişiklikler
Type II VariationsTip II Değişiklikler
UltrafiltrationUltrafiltrasyon
Ultrasonic BathUltrasonik banyo
UltravioletMorötesi/Ultraviyole
Ultraviolet Light SourceUltraviole ışık kaynağı
Ultraviolet MicroscopeUltraviyole mikroskop
Ultraviolet SpectrophotometerUltraviyole Spektrofotometre
UncoatedKaplanmamış
Undesirable Effectsİstenmeyen etkiler
UniformTekdüze
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
UniformityTekdüzelik
UnitBirim
Unit Dose ContainerBirim doz kabı
United States Pharmacopeia (USP)Amerikan Farmakopesi
UnlubricateYağını temizleme
Unprocessed Bulkİşlenmemiş Yığın/Kitle
Unsaponifiable MatterSabunlaşmayan madde
UnsaturatedDoymamış
UnstableDayanıksız
Upper Specification LimitÜst spesifikasyon sınırı
Upside – DownBaş Aşağı
UptakeAlım
Urethral GelÜretra jeli
Urethral StickÜretra çubuğu
Urethral UseÜretraya  uygulama
UrinaryÜriner
UrologyÜroloji
UsageDozaj/Kullanım
Use of AdministrationUygulama yolu
VaccinateAşılamak
VaccinationAşılama
VaccineAşı
Vacuum PumpVakum pompası
Vaginal CapsuleVajinal kapsül
Vaginal Capsule  HardVajinal sert kapsül
Vaginal Capsule SoftVajinal yumuşak kapsül
Vaginal CreamVajinal krem
Vaginal delivery systemVajinal salım sistemi
Vaginal DeviceVajinal araç
Vaginal EmulsionVajinal emülsiyon
Vaginal FoamVajinal köpük
Vaginal GelVajinal jel
Vaginal LiquidVajinal sıvı
Vaginal OintmentVajinal merhem
Vaginal SolutionVajinal çözelti
Vaginal SpongeVajinal sünger(Vet.)
Vaginal Sponge ApplicatorVajinal sünger  uygulayıcısı/aplikatörü(Vet.)
Vaginal SuspensionVajinal süspansiyon
Vaginal TabletVajinal tablet
Vaginal UseVajinal uygulama
ValidationValidasyon/Geçerlilik/Onay
Vapor Phase HydrolysisBuhar fazı hidrolizi
VasoconstrictionVazokonstriksiyon/Damar büzülmesi
VasoconstrictorVazokonstriktör/Damar büzücü
VasodilatationVazodilatasyon/Damar genişlemesi
VasodilatorVazodilatör/Damar genişletici
Vegetable SubstanceBitkisel madde
VehicleTaşıyıcı/Araç
VeinVen
VelocityHız
VendorVerici
Vent – TubeBoşaltım borusu
VentilationHavalandırma
Ventilation TubeHavalandırma borusu
VerificationDoğrulama
Very Slightly SolubleÇok az çözünür
Very SolubleÇok çözünür
VesicleVezikül
VesselDamar
VesselKüvet
VeterinaryVeteriner
Veterinary MedicineVeteriner İlacı
ViableCanlı
Viable Airborne MicroorganismsHava kaynaklı canlı mikroorganizma
VialŞişe/Flakon
Viral ClearanceViral arındırma
VirologyViroloji
VirusVirüs
Virus Like ParticlesVirüse benzer partiküller
Virus RemovalVirüsten arındırma
ViscidYapışkan
ViscometerVizkometre
İngilizce Teknik TerimTürkçe Terim
ViscosimeterVizkozimetre
ViscosityViskozite
Viscosity CoefficientVizkozite katsayısı
VisibleGörülebilir
VisualGörsel
Visualisation TechniquesGörüntüleme teknikleri
Vital SignYaşamsal belirti
Vitrous SilicaVitröz silika
Void VolumeBoş hacim
Volatile ImpurityUçucu safsızlık
Volatile OilUçucu yağ
VolumeHacim
Volumetric AnalysisVolumetrik analiz
Volumetric ApparatusVolumetrik araç
Volumetric FlaskBalon joje
Volumetric SolutionVolumetrik/Faktörlü çözelti
Ware HouseDepo
Waste Water Treatment Plant (WWTP)Atık Su İşleme Ünitesi
Watch – GlassSaat camı
Water BathSu banyosu
Water-Borne UseOrtam suyuna katarak uygulama(Vet.)
Water for InjectionEnjeksiyonluk  su
Water SoftenerSu yumuşatıcısı
Water Soluble AshSuda Çözünen Kül
Water Soluble ExtractivesSuda Çözünen Ekstraktlar
Wave NumberDalga Numarası
WavelengthDalgaboyu
WaxMum
WebAğ/Keçe
WeighingTartım
Weighing by DifferenceFark yoluyla tartım
WeightAğırlık
Weight  of LacquerLak ağırlığı
Weight UniformityAğırlık tekdüzeliği
Weight VariationAğırlık sapması
Welding AgentKaynak madde
Well – Closed Containerİyi kapanmış kap
Wet Sieving MethodIslak elek yöntemi
Wide – MouthedGeniş ağızlı
Wing-Web-Stab UseKanat zarına batırarak uygulama (Vet.)
Withdrawal and ReboundKesilme/ (Geri) Çekme ve geri tepme
Working StandardÇalışma standardı
Worst CaseEn kötü durum
Wound StickYara çubuğu
X RayX ışını
X Ray DiffractionX ışını difraksiyonu
X RAY EmissionX ışını emisyonu
X Ray MicroscopeX ışını mikroskobu
YeastMaya
ZoneBölge
Zone ConceptBölge kavramı
Zone ReaderBölge okuyucu